ศรัทธาเป็นคำที่หุ้นหู แต่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงหรือไม่


    ศรัทธาเป็นคำที่หุ้นหู แต่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงหรือไม่


    หมายเลข 11750
    19 พ.ย. 2562