ศรัทธาเป็นคำที่หุ้นหู แต่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงหรือไม่    หมายเลข 11750
    24 พ.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari