ศรัทธาเป็นคำที่คุ้นหู แต่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงหรือไม่