ความเห็นผิดหลายระดับ

     ความเห็นผิด มีทั้งที่ยังไม่ถึงระดับทำอกุศลกรรม และที่ทำให้กระทำอกุศลกรรม ส่วนความเห็นผิดที่ร้ายแรง ก็คือ ความเห็นผิดที่ค้านกับความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วชักชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และประพฤติผิดตามๆกัน


หัวข้อหมายเลข  10875
ปรับปรุง  26 ส.ค. 2560