โลกสาม

โลกคืออะไร ทำไมจึงมีโลก และโลกในความคิดของคนทั่วไปต่างจากโลก

ตามความเป็นจริงอย่างไร