ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา

 
suwit02
วันที่  13 มี.ค. 2551
หมายเลข  7868
อ่าน  5,557

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 13 มี.ค. 2551

ค้นจาก >กระดานสนทนา > ธัมมนิทเทส

การเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมนั้น ทำให้เกิดปริญญา คือ ปัญญารอบรู้ ๓ ขั้นคือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา

ญาตปริญญา คือปัญญาที่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ที่ปรากฏโดยสภาพไม่ใช่ตัวตนด้วยนามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น ไปเป็นพื้นฐานให้น้อมพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น รอบรู้ขึ้นตามลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ได้ประจักษ์แล้วในนามรูปปริจเฉทญาณ

ตีรณปริญญา คือปัญญาที่พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏโดยเสมอกันโดยรอบรู้ ไม่เจาะจงฝักใฝ่มุ่งหวังนามธรรมและรูปธรรมใดโดยเฉพาะ เพราะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร ความสมบูรณ์ของปัญญาที่รู้ชัดในความเสมอกันของนามธรรมและรูปธรรม ทำให้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม ตั้งแต่สัมมสนญาณ เป็นต้นไป

ปหานปริญญา คือเมื่อพิจารณาความดับไปของนามธรรมและรูปธรรม จนประจักษ์แจ้งการดับไปของนามธรรมและรูปธรรมด้วยภังคญาณแล้ว ปัญญารอบรู้เพิ่มขึ้น ก็เริ่มคลายความยินดีในนามธรรมและรูปธรรม เพราะเห็นโทษของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้น เป็นปหานปริญญา เป็นต้นไป จนถึงมัคคญาณ

จากหนังสือ ... ปรมัตถธรรมสังเขป

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 13 มี.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 13 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ป้าจาย
วันที่ 13 มี.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ ที่บ้านธัมมะ กรุณาเข้ามาตอบแทนป้าจาย ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็คิดว่า จะคัดลอกข้อความเดียวกันนี้ ใส่ในกระทู้เดิม แต่พอดีว่า อ่านพบการทักท้วงจากคุณ Suwit02 ในกระทู้เดียวกัน จึงได้ลบข้อความของป้าออกค่ะ ดีค่ะ ที่คุณตั้งกระทู้ใหม่ เพราะป้าก็เพิ่งจะว่างเข้าระบบมาได้เดี๋ยวนี้เอง มีทีมทำงานแข็งขันอย่างนี้ ก็ทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการตอบอย่างทันใจคนถาม

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
วันที่ 1 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 18 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ