การรับบาตร - ใส่บาตร
 
ajarnkruo
วันที่  13 มี.ค. 2551
หมายเลข  7872
อ่าน  910
ขอเรียนถามท่านวิทยากร ดังนี้ครับ1. การที่ฆราวาสรับบาตรจากพระภิกษุมาแล้วใส่อาหารลงไป   รมด้วยกลิ่นของหอม   (จากที่  เคยอ่านผ่านๆ มาจากพระไตรปิฎก) เป็นอย่างไรครับ  2.  แล้วการใส่บาตรในสมัยนี้จะกระทำอย่างนั้นได้ไหมครับ   หรือว่าควรใส่เพียงเฉพาะขณะที่  พระมาบิณฑบาตรก็พอครับขออนุโมทนาในทุกๆ คำตอบครับ 

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 14 มี.ค. 2551
๑.ในยุคโน้นเขาทำอย่างนั้น เป็นการบูชาสักการะอย่างหนึ่ง ซึ่งยุคสมัยที่ต่างกัน สมัยนี้ไม่มี๒.อาจทำได้บางพื้นที่ บางกาล แต่ส่วนใหญ่แล้ว เพียงใส่อาหารบิณฑบาตรก็พอ ครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2551

การให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง  การใส่บาตรกับพระภิกษุ  สามเณร 

ทำให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 15 มี.ค. 2551

อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 1 โดย study ๑.ในยุคโน้นเขาทำอย่างนั้น เป็นการบูชาสักการะอย่างหนึ่ง ซึ่งยุคสมัยที่ต่างกัน สมัยนี้ไม่มี๒.อาจทำได้บางพื้นที่ บางกาล แต่ส่วนใหญ่แล้ว เพียงใส่อาหารบิณฑบาตรก็พอ ครับ


ขอทราบว่า  ในยุคนั้น  ถึงจะนิมนต์พระมาฉันในเรือน  ก็ถวายภัตตาหารในบาตรเท่านั้นไม่มีสำรับ อย่างในยุคนี้ ที่พระมาโดยไม่ถือบาตรตามมา  ใช่ไหมครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
prissna
วันที่ 16 มี.ค. 2551

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย.
การบิณฑบาตร เป็นกิจของสงฆ์  เป็นกิจที่เกื้อกูลให้พุทธบริษัทได้เจริญกุศล   โดยมุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์เท่านั้น.........สาระอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.
........................................................... 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551

ตอบความเห็นที่ ๓

ในสมัยก่อนมีทั้ง ๒ อย่าง คือ ฉันที่เรือน หรือถวายใส่บาตรพอแก่การฉัน ท่านก็กลับวัดเลย

 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 17 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาทุกคำตอบครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ