สันตติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ก.ย. 2551
หมายเลข  9768
อ่าน  7,288

สันตติ

สนฺตติ (สืบต่อ)

การสืบต่อของนามธรรมและรูปธรรม หมายถึง การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วของนามธรรมรูปธรรม และมีนามใหม่รูปใหม่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายจึงทำให้ไม่สามารถเห็นความไม่เที่ยงของสภาพธรรมได้ สันตติจึงเป็นสิ่งที่ปิดบังความเป็นอนิจจัง อนิจลักษณะจะปรากกฎได้ก็ต่อเมื่อมีการอบรมปัญญา เพิกสันตติด้วยการระลึกศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏจนประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม รู้ชัดโดยความเป็นปัจจัย จนเห็นความเกิดดับเป็นการประจักษ์แจ้งความไม่เที่ยงของนามธรรมและรูปธรรม ตามลำดับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 18 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิมุตติ
วันที่ 20 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนา และ ขอขอบพระคุณ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 21 ก.ย. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ