สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ก.ย. 2551
หมายเลข  9771
อ่าน  8,575

สพฺพ (ทั้งปวง)+จิตฺต (จิต)+สารธารณ (ทั่วไป)+เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดกับจิต)

เจตสิกที่ทั่วไปแก่จิตทั้งปวง หมายถึง เจตสิก ๗ ดวง ที่เป็นสาธารณะ คือ ต้องเกิดกับจิตทุกดวง จิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ก็ต้องมีเจตสิก ๗ ดวงนี้ คือ 

๑. ผัสสเจตสิก เป็นสภาพที่กระทบอารมณ์   

๒. เวทนาเจตสิก เป็นสภาพที่รู้สึกหรือเสวยอารมณ์ 

๓. สัญญาเจตสิก เป็นสภาพที่จดจำหรือคุ้นเคยในอารมณ์ 

๔. เจตนาเจตสิก เป็นสภาพที่ตั้งใจ จงใจ บงการสัมปยุตธรรมให้กระทำกิจของตนๆ  

๕. เอกัคคตาเจตสิก เป็นสภาพที่ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งในอารมณ์ 

๖. ชีวิตินทริยเจตสิก เป็นสภาพที่รักษาสัมปยุตธรรมให้มีชีวิตอยู่ได้ 

๗. มนสิการเจตสิก เป็นสภาพที่สนใจทำให้จิตมุ่งตรงต่ออารมณ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 18 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ต.ค. 2551

   

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 11 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 25 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ชัยญานพ
วันที่ 31 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 7 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 20 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ