สัพพัญญุตญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ก.ย. 2551
หมายเลข  9772
อ่าน  1,009

สัพพัญญุตญาณ

สพฺพ (ทั้งปวง)+ญูต (รู้แล้ว)+ญาณ (ความรู้)

ความรู้ที่รู้แล้วในสิ่งทั้งปวง หมายถึง พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะรู้ พระสัพพัญญุตญาณนี้ เกิดจากการสะสมอบรมมานานถึง๔ อสงไขยแสนกัปป์ ซึ่งเมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาพร้อมกับอรหัตตมัคคญาณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ก.ย. 2551

   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 21 ก.ย. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ก.ย. 2551

   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ