สันตีรณกิจ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ก.ย. 2551
หมายเลข  9770
อ่าน  1,121

สันตีรณกิจ

สนฺตีรณ (การพิจารณา การไต่สวน)+กิจฺจ (หน้าที่ การงาน)

หน้าที่ของจิตคือการพิจารณาหรือไต่สวนอารมณ์ หมายถึง กิจของอเหตุกวิบากจิต๓ ดวง ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาคือ รู้ปัญจารมณ์ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิตทางปัญจทวาร ได้แก่ อุเบกขาสันตีรณจิตกุศลวิบาก ๑ ดวง เป็นผลของกุศลกรรม รู้อารมณ์ที่ดีปานกลาง (อิฏฐมัชฌัตตารมณ์) โสมนัสสันตีรณจิตกุศลวิบาก ๑ ดวง เป็นผลของกุศลกรรมรู้อารมณ์ที่ดียิ่ง (อติอิฏฐารมณ์) และอุเบกขาสันตีรณจิตอกุศลวิบาก ๑ ดวงเป็นผลของอกุศลกรรมรู้อารมณ์ที่ไม่ดี (อนิฏฐารมณ์)


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 7 ก.ย. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ