จิตร้องเพลง......
 
oom
oom
วันที่  22 ส.ค. 2551
หมายเลข  9637
อ่าน  1,008
มีเพื่อนดิฉันมาถามว่า ตอนเช้าเวลาเขาเดินไปทำงาน  จิตของเขาจะชอบร้องเพลง เป็นเพราะอะไร ดิฉันก็บอกไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเกิดจากจิตและเจตสิกที่ปรุงแต่ง ขอความกรุณาช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ส.ค. 2551
จิตเจตสิกทุกขณะเกิดขึ้นได้เพราะมีปัจจัยปรุงแต่ง  เพราะมีโลภเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยจึงชอบร้องเพลง ชอบเนื้อร้องและทำนอง เป็นต้น  เพราะมีอารมณ์เป็นปัจจัยจิตเจตสิกจึงเกิดขึ้นได้  ถ้าชอบมากเป็นอธิปติปัจจัย  เพราะเคยชอบฟัง เคยชอบร้องมาก่อนก็เป็นอุปนิสสยปัจจัย และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้จิตประเภทโลภะเกิดขึ้น 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2551

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ถ้าไม่มีการเห็น การได้ยิน เสียง ...คิดนึก ก็ไม่มีจิตร้องเพลง ดังนั้นที่กล่าวว่าจิตร้อง

เพลง ก็คือการนึกคิดถึงสิ่งที่ได้ยิน ก็คือ สัญญาที่จดจำเสียงเอาไว้ เมื่อสัญญาจำ ก็มี

เหตุปัจจัยให้จิตนึกถึงเสียงที่เคยได้ยิน ที่เป็นเพลงนั้นแต่ขณะนั้นเป็นการนึกคิด ไม่ใช่

เสียงปรากฏจริงๆ ครับ สิ่งใดที่ชอบมาก เช่น เสียงบางอย่าง ก็ทำให้มีเหตุปัจจัยให้เกิด

นึกถึงเสียงนั้นที่ดับไปแล้วได้ ตามเหตุปัจจัยครับ ขออนุโมทนาครับ อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ปริศนา
วันที่ 23 ส.ค. 2551

จิตร้องเพลงไม่มีค่ะมีแต่ จิต เจตสิก รูป ที่กำลังปรากฏ

กำลังทำกิจหน้าที่ในขณะนั้นๆ ตามเหตุ ตามปัจจัย ที่เหลือ...คือบัญญัติ.

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ส.ค. 2551

เขาสั่งสมมาเป็นความพอใจ ติดข้อง ยินดีในการร้องเพลง แต่จริงๆ แล้ว

ความยินดีพอใจ ไม่ใช่มีแค่สิ่งเดียว มีมากกว่านั้นอีกเยอะค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 23 ส.ค. 2551

ไม่ใช่จิตที่ร้องเพลงหรอกครับ   จิตเป็นนามธรรม   จับต้องไม่ได้   จิตไม่ใช่เสียงไม่ใช่อาการที่ปรากฏให้เห็น   แต่เสียงเป็นอารมณ์ของจิตได้  ส่วนเสียงที่เปล่งออกมาจนเป็นทำนองเพลงนั้น   มีปัจจัยเกิดจากจิตที่คิดคำขึ้นด้วยอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะ ซึ่งเป็นความติดข้อง ยินดี พอใจ ในเสียงที่เคยได้ยินได้ฟังมา   สั่งสมความพอใจอย่างยิ่งไว้  พอมีกำลังขึ้นก็เปลี่ยนจากการพูดปกติ  แสดงออกมาเป็นการร้องเพลงด้วยความโสมนัสยินดี  จากความที่จำได้และตรึกนึกไปในชื่อ ความหมาย นิมิต อนุพยัญชนะของเสียงนั้น ว่าเป็นเสียงผู้ชาย ผู้หญิง ไพเราะ ซึ้ง กินใจ ...เป็นต้น การชอบร้องเพลงเป็นไปตามการสะสม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ฯลฯ ทั้งหมดเป็นธรรมะทุกๆ ขณะ  และพระธรรมเท่านั้นที่ให้คำตอบที่ถูกต้องได้ว่า เป็นเพราะอะไรครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
choonj
วันที่ 25 ส.ค. 2551

คนไม่รู้ธรรมะ  ก็เข้าใจว่า เราร้องเพลง  คนรู้ธรรมะนิดหน่อย ก็เข้าใจผิดว่า จิตร้องเพลง  คนเข้าใจธรรมะ  ก็จะเข้าใจถูกว่า ร้องเพลงเกิดได้เพราะเจตสิก สัญญา โลภะ คิดนิก
 
  ความคิดเห็น 7  
 
Khaeota
วันที่ 8 ก.ย. 2551

มีเพื่อนดิฉันมาถามว่า ตอนเช้าเวลาเขาเดินไปทำงาน  จิตของเขาจะชอบร้องเพลง เป็นเพราะอะไร

นึกคิดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ก.ย. 2551

มีเพื่อนดิฉันมาถามว่า ตอนเช้าเวลาเขาเดินไปทำงาน  จิตของเขาจะชอบร้องเพลง เป็นเพราะอะไร

นึกคิดค่ะ

ขออนุโมทนาคุณ khaeota ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
คุณ
วันที่ 11 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 11 ก.ย. 2551

เสียงที่เป็นเพลงเป็นรูปที่เรียกว่า(วจีวิญญัติรูป)เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน..คะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ