โลกียจิต - โลกุตตรจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9536
อ่าน  3,017

เมื่อจำแนกจิตเป็นประเภทโลกียะ และโลกุตตระนั้น

จิตใดที่ไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน คือ ไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ จิตนั้นเป็น “โลกียจิต”

จิตใดมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลส หรือมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้ว จิตนั้นเป็น “โลกุตตรจิต”

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 24 ม.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ