จิตตชรูป
 
คุณสงสัย
วันที่  10 ส.ค. 2551
หมายเลข  9528
อ่าน  1,083

1.  หลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้ว   ปฐมภวังค์เป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดได้หรือไม่   ในอนุขณะใดของจิต และเป็นไปได้อย่างไร

2.  ลมหายใจเป็นจิตตชรูปหรือไม่  ต่างจากลมภายนอกอย่างไร

3.  จากข้อ 1.และ 2. หลังจากปฏิสนธิจิตดับไป  สัตว์ที่เกิดโดยครรภ์มีลมหายใจหรือไม่   จะมีจิตตชรูปเกิดโดยมีภวังคจิตและวิถีจิตทางใจเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปได้อย่างไร  ขอความกรุณาช่วยไขข้อสงสัย   ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

๑. เมื่อปฏิสนธิดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิดสืบต่อ จิตตชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังคจิตและทุกอุปาทขณะของจิต เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐....

๒. ลมหายใจเป็นรูปที่เกิดจากจิต เรียกว่าจิตตชรูป ลมภายนอกเกิดจากอุตุ

๓. ตามข้อที่ ๑  จิตตชรูปเกิดได้  แต่สัตว์ที่อยู่ในครรภ์ไม่ได้หายใจเหมือนกับสัตว์ทั่วไป  และเมื่อมีจิตแล้วจิตย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดรูป เว้นจิตทวิปัญจวิญญาณ  ๑๐  อรูปวิบาก ๔  ปฏิสนฺธิจิต ๑  จุติจิตของพระอรหันต์ ๑    จิตที่เหลือย่อมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ส.ค. 2551

   
     ขออนุโมทนาครับ เป็นคำถามและคำตอบที่ทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในรายละเอียดของสภาพธรรมเพิ่มขึ้น ครับ   ขอเสริมคำว่า "ปฐมภวังค์"  ดังนี้ .

-     ภวังคจิต    เป็นจิตชาติวิบาก   เป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้  แต่เนื่องจากว่าในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้น  ภวังคจิตเกิดขึ้นหลายขณะนับไม่ถ้วน  เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนถึงการอธิบาย จิตตชรูป (รูปที่เกิดจากจิต)  ว่าเกิดขึ้นในขณะใดบ้าง ท่านก็อธิบายว่าเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นและดับไปแล้ว   ภวังคจิตเกิดสืบต่อทันที   จิตตชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังคจิต(ภวังคจิตขณะแรกในภพนี้ชาตินี้)   และเกิดทุกอุปาทขณะของจิต    เว้นทวิปัญจวิญญาณ  ๑๐ ... ภวังคจิต   ที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิต    จึงเรียกว่า   ปฐมภวังคจิต  เพราะเป็นภวังคจิตขณะแรกในภพนี้ ชาตินี้ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ลมหายใจเกิดจากจิตได้  แต่ต้องเกิดพร้อมกันทั้งกลุ่ม คือสี กลิ่น รส โอชา ดิน น้ำ ไฟ ลม ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ได้รับความรู้มาก

ขออนุโมทนาท่านเจ้าของกระทู้และผู้ช่วยตอบอธิบายให้เข้าใจทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สุภาพร
วันที่ 1 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
natre
วันที่ 11 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ