กุศลใดที่จะทำให้บาปจากการทำแท้งเบาบางลงได้บ้าง
 
jon1977
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9544
อ่าน  1,761
ช่วนแนะนำด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551
ตามหลักพระธรรมคำสอนแสดงว่า กรรมใดที่ทำไปแล้วก็สำเร็จเป็นกรรมไปแล้วจะไปแก้หรือลบล้างหรือทำให้เบาบางไม่ได้     เพราะมันสำเร็จเป็นกรรมไปแล้วส่วนกรรมใหม่ๆ ที่กำลังทำหรือจะทำในอนาคตก็เป็นกรรมแต่ละกรรม     ในกรรมทั้งหมดนั้นกรรมใดมีกำลังมากย่อมมีโอกาสให้ผลก่อน หรือเบียดเบียนกรรมอื่นๆไม่ให้ส่งผลก็ย่อมเป็นไปได้  ดังนั้น ที่ผ่านมาเราได้กระทำกรรมใดๆ ไว้ก็ตาม ไม่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรได้     แต่ปัจจุบันสำคัญที่สุด    กรรมใดที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข  ควรทำกรรมนั้น   กรรมดีควรกระทำ   กรรมชั่วไม่ควรกระ-ทำเลย  การศึกษาธรรมะ การอบรมเจริญปัญญาเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด เพราะจะเป็นไปเพื่อดับกรรมทั้งหมด..
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551


มีชีวิตอยู่ ทำกุศลทุกประการหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมด้วยสติและปัญญา.
เพียรเจริญกุศลทุกประการและไม่ขาดการศึกษาพระธรรมค่ะ..............................
ธรรมรักษานะคะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ส.ค. 2551

     ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        กุศลใดที่มีกำลังย่อมเบียดเบียนอกุศลที่ได้ทำไว้แล้วได้ เมื่อพระองคุลิมาลเป็น

พระอรหันต์แล้ว แม้กรรมที่ควรจะต้องไปตกนรกมากมายก็ให้ผลเบาบางลง เพียงถูก

ก้อนหินจนศีรษะแตก เป็นต้น แต่ก็ต้องเป็นกุศลกรรมที่มีกำลัง   เพราะท่านได้บรรลุ

คุณธรรมเป็นพระอรหันต์ แต่ควรเข้าใจความจริงว่า หากไม่มีปัญญาก็ไม่มีทางพ้นไป

จากกรรมต่างๆ และก็ต้องทำกรรมใหม่ซึ่งอาจจะหนักกว่ากรรมที่ได้กล่าวมา(ทำแท้ง)สิ่งที่ควรศึกษาและควรอบรมคือการฟังพระธรรมให้เข้าใจ  เพื่อละความไม่รู้ละคลาย

กิเลสจนวันหนึ่งสามารถดับกิเลสหมด ย่อมไม่เกิดอีก  เมื่อไม่เกิดอีก  กรรมทั้งหลายย่อมไม่สามารถให้ผลได้อีกเลยครับ ขออนุโมทนา                          อุทิศกุศลให้สรรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ธ.ค. 2554
 
ตอบโดยอ้างข้อความ 
 

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ