กุศลใดที่จะทำให้บาปจากการทำแท้งเบาบางลงได้บ้าง
 
jon1977
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9544
อ่าน  1,785
ช่วนแนะนำด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ตามหลักพระธรรมคำสอนแสดงว่า กรรมใดที่ทำไปแล้วก็สำเร็จเป็นกรรมไปแล้วจะไปแก้หรือลบล้างหรือทำให้เบาบางไม่ได้ เพราะมันสำเร็จเป็นกรรมไปแล้วส่วนกรรมใหม่ๆ ที่กำลังทำหรือจะทำในอนาคตก็เป็นกรรมแต่ละกรรม  ในกรรมทั้งหมดนั้นกรรมใดมีกำลังมากย่อมมีโอกาสให้ผลก่อน หรือเบียดเบียนกรรมอื่นๆ ไม่ให้ส่งผลก็ย่อมเป็นไปได้  ดังนั้น ที่ผ่านมาเราได้กระทำกรรมใดๆ ไว้ก็ตาม ไม่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรได้ แต่ปัจจุบันสำคัญที่สุด กรรมใดที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข  ควรทำกรรมนั้น กรรมดีควรกระทำ  กรรมชั่วไม่ควรกระทำเลย การศึกษาธรรมะ การอบรมเจริญปัญญาเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด เพราะจะเป็นไปเพื่อดับกรรมทั้งหมด..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551

มีชีวิตอยู่ ทำกุศลทุกประการหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมด้วยสติและปัญญา.  เพียรเจริญกุศลทุกประการและไม่ขาดการศึกษาพระธรรมค่ะ

ธรรมรักษานะคะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     กุศลใดที่มีกำลังย่อมเบียดเบียนอกุศลที่ได้ทำไว้แล้วได้ เมื่อพระองคุลิมาลเป็นพระอรหันต์แล้ว แม้กรรมที่ควรจะต้องไปตกนรกมากมายก็ให้ผลเบาบางลง เพียงถูกก้อนหินจนศีรษะแตก เป็นต้น แต่ก็ต้องเป็นกุศลกรรมที่มีกำลัง เพราะท่านได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ แต่ควรเข้าใจความจริงว่า หากไม่มีปัญญาก็ไม่มีทางพ้นไปจากกรรมต่างๆ และก็ต้องทำกรรมใหม่ซึ่งอาจจะหนักกว่ากรรมที่ได้กล่าวมา(ทำแท้ง)สิ่งที่ควรศึกษาและควรอบรมคือการฟังพระธรรมให้เข้าใจ เพื่อละความไม่รู้ละคลายกิเลสจนวันหนึ่งสามารถดับกิเลสหมด ย่อมไม่เกิดอีก เมื่อไม่เกิดอีก กรรมทั้งหลายย่อมไม่สามารถให้ผลได้อีกเลยครับ

ขออนุโมทนา      
อุทิศกุศลให้สรรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ธ.ค. 2554
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ