มโนทวารรู้อารมณ์ได้อย่างไร
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่  12 ส.ค. 2551
หมายเลข  9555
อ่าน  1,187

มโนทวารรู้อารมณ์ได้อย่างไรมีอารมณ์ที่ถูกรู้ปรากฏไหม แล้วธัมมารมณ์เกิดที่รูปใด

มโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ได้ทั้ง ๖ อารมณ์ แต่ธัมมารมณ์นั้นรู้ได้เฉพาะมโนทวารวิถีจิตเท่านั้น (ปรมัตถธรรมสังเขป หน้า ๓๓) นามต้องอาศัยรูปจึงปรากฏ รูปต้องอาศัยนามจึงรู้ได้ถามว่า  มโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ได้ทั้ง ๖  อารมณ์นั้น ขณะรู้มีอารมณ์ มีรูปปรากฏไหม
 
หรืออาศัยรูปใดถามว่า  ธัมมารมณ์รู้ได้เฉพาะมโนทวารวิถีจิตเท่านั้น  ธัมมารมณ์อาศัยรูปใดเกิด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551
 มโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ได้ทั้ง ๖ อารมณ์มีรูปกำลังปรากฏก็ได้ หรือรูปในอดีตก็ได้รูปในอนาคตก็ได้ หรือมีนามธรรมหรือบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้ คำว่าธัมมารมณ์ในที่นี้หมายถึงอารมณ์อื่นนอกจากทางปัญจทวารรู้ ได้แก่ รูปที่เหลือคือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ พระนิพพาน และบัญญัติ  ดังนั้นธัมมารมณ์คือรูปย่อมอาศัยมหาภูตรูปเกิด จิตเจตสิกย่อมอาศัยวัตถุรูป ๖ เกิด ส่วนพระนิพพานและบัญญัติไม่เกิดขึ้น...
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
choonj
วันที่ 13 ส.ค. 2551

เรียนอาจารย์ prachern.s เจตสิก ๕๑ หายไป ๑ ที่หายไปคืออะไรครับ  ขอบคุณ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 13 ส.ค. 2551
ผมขออนุโมทนากับกุศลจิตของคุณ prachern.sและขอแสดงความเคารพในพระธรรมครับ แต่ผมยังมีข้อสงสัย ผมอาจไม่เข้าใจในพยัญชนะ ต้องขออภัยครับ
ผมต้องขออนุญาตก่อนถามว่ารูปสีปรากฏทางจักขุวิญญาณแล้วดับไป  ต่อจากนั้นมโนทวารเกิดขึ้นรู้รูปสีนั้นต่อจากจากจักขุวิญญาณ  ซึ่งรูปสีนั้นดับไปแล้ว  เพราะรูปสีมีอายุ ๑๗ ขณะจิต ผมขอถามว่าที่มโนทวารรู้รูปสีนั้น  รูปสีกำลังปรากฏอยู่หรือ หรือว่ามโนทวาราวัชชนจิต  กระทำกิจและมีความสัมพันธ์กับรูปสีอย่างไร  หรือว่ารูปที่กล่าวนี้   เป็นปัจจุบัน อดีด อนาคต อย่างไรครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prachern.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551
ตามที่เคยเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วนะครับว่า   วิถีจิตทางมโนทวารรู้อารมณ์ต่อจากปัญญจทวารทันที  รวดเร็วมาก  ท่านเปรียบเหมือนเงาของนกที่แกาะกิ่งไม้ ทันทีที่นกแกาะที่กิ่งไม้  เงาของนกก็ปรากฏที่พื้น  หรือเปรียบเหมือนรอยประทับที่กระดาษบางๆ ทันทีที่ประทับแผ่นแรกก็ปรากฏแผ่นที่สองด้วยฉันนั้น รูปนั้นเรียกว่ารูปปัจจุบัน  และขอขอบคุณ คุณchoonj มากครับ เจตสิกทั้งหมดต้อง ๕๒ ครับ ไม่ใช่ ๕๑
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ขอขอบคุณที่กรุณายืนยันหลายครั้งขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551

จิตรู้อารมณ์ทางจักขุทวารรู้สี  เมื่อดับไปแล้ว  มโนทวารวีถีจิตรู้สีที่ดับไปแล้วเป็น

อารมณ์  มโนทวาราวัชชนจิต  รู้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 14 ส.ค. 2551

เพิ่งไปขอบคุณ คุณเมตตาที่หัวข้อ 9444 ได้มาอ่านเห็นคุณเมตตาอนุโมทนาผมขอขอบคุณอีกครั้ง ท่านเมตตาสมชื่อจริงๆ ครับ "เมตตา" ผมขออนุโมทนาที่คุณ wannee.s กล่าวธรรม ผลานิสงส์ของธรรม ฟังดูไพเราะจริง จิตกระทำกิจอาวัชชนะทางมโทวารแล้ว ภวังค์ก็ไหว ตัดกระแสภวังค์  แล่นไปตามอารมณ์นั้นอีกขออนุโมทนาครับ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายขออุทิศบุญกุศลในการสนทนาธรรม ให้เจ้าเวรนายกรรม และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 14 ส.ค. 2551

ขอเชิญท่านสนทนาธรรมต่อไปครับ  ธัมมารมณ์ เป็นอย่างไร   รูปที่รู้ด้วยใจ เป็นอย่างไร  ใจนี้รู้ทั้งรูป ทั้งนาม หรือ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ปริศนา
วันที่ 14 ส.ค. 2551

ขอเรียนถามคุณ จำแนกไว้ดีจ้ะกรุณาอธิบายคำว่า"เจ้าเวรนายกรรม"

หน่อยได้ไหมคะ.......ว่าหมายถึงอะไร?.....................ขอบพระคุณค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
prachern.s
วันที่ 14 ส.ค. 2551

ขอตอบความเห็นที่ ๙ ครับ

ธัมมารมณ์ คืออารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจ เว้นรูป ๗ รูป ใน ๕ ทวารรูปที่รู้ได้ทางใจ ได้แก่รูปทั้งหมด แต่ถ้าเป็นสุขุมรูป เช่นภาวรูป เป็นต้นรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น  ทางใจรู้ได้ทุกอย่าง คือนาม รูป บัญญัติ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 14 ส.ค. 2551
  เจ้าเวรนายกรรมเป็นคำพังเพยที่ใช้กันทั่วไป มีความหมายเหมือนว่ากรรมเป็นเจ้านายของเรา ในที่นี้ผมเห็นว่าที่เห็นผิดเป็นผลกรรมในอดีด กรรมให้ผลแล้ว ก็เป็นอโหสิกรรมการทำความเห็นให้ถูก เป็นการสร้างกุศล จึงอุทิศบุญกุศลครับ คุณ ปริศนา
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระธรรม
พระอภิธรรมปิฎก
ธรรมสังคณี เล่ม ภาค - หน้าที่ 349

[๖๘๕] ธรรมมีอารมณ์เป็นอดีต เป็นไฉน ?

ธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใด ปรารภอดีตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรม

เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมมีอารมณ์เป็นอดีต.

ธรรมมีอารมณ์เป็นอนาคต เป็นไฉน ?

ธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใด ปรารภอนาคตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรม

เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมมีอารมณ์เป็นอนาคต.

ธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน เป็นไฉน ?

ธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใด ปรารภปัจจุบันธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรม

เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน.

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ส.ค. 2551

จากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราสามารถเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่

เรายึดถือว่าเป็นตัวเรานั้น แท้ที่จริงก็เป็นเพียง จิต  เจตสิก  รูป  ที่เกิดขึ้นและดับไปสืบ

ต่อกันอย่างรวดเร็ว  แต่การศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะสภาพธรรมขณะนี้ว่าเป็นเพียง

จิต  เจตสิก  รูป  เท่านั้นซึ่งก็คือ นามธรรม และ รูปธรรมเท่านั้น เพื่อละคลายความ

เป็นตัวตนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการอบรมเจริญปัญญา เพราะธรรมะขณะนี้ยังรู้ได้

ยาก  เมื่ออบรมเจริญปัญญาจนสติเกิดระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฎขณะ

นี้ว่าเป็นเพียงนามธรรมหรือรูปธรรม  สติขณะนี้มีอารมณ์เป็นปัจจุบัน  ขณะที่

สภาพธรรมนั้นดับไปแล้วซื่อว่า ธรรมมีอารมณ์เป็นอดีต  และสภาพธรรมที่ยังมาไม่

ถึงชื่อว่า ธรรมมีอารมณืเป็นอนาคต  การอบรมเจริญปัญญาเป็นไปเพื่อรู้ลักษณะ

สภาพธรรมที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

ไม่ใช่เรา  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
peem
วันที่ 2 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ