ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้น...ดีหรือไม่ดีคะ.?
 
พุทธรักษา
วันที่  13 ส.ค. 2551
หมายเลข  9560
อ่าน  498

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากการถอดเทป โดย คุณสงวน สุจริตกุล.
.
.ท่านอาจารย์สุจินต์ กรุณาอธิบายเรื่องจิตไว้ว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวท่านนี้...ดูเป็นสิ่งที่สำคัญและท่านมีความผูกพัน ท่านมีความหวัง มีความต้องการมีความปรารถนาในสิ่งที่ปรากฏทางตา ในเสียงที่ปรากฏทางหูในการกลิ่นที่ปรากฏทางจมูก ในรสที่ปรากฏทางลิ้น ในการสัมผัสที่ปรากฏทางกาย และในสิ่งที่ปรากฏทางใจ.
แต่ให้ทราบว่า ถ้าจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ไม่เกิดขึ้น รู้อารมณ์นั้นๆ

ก็ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้น.!ดีหรือไม่ดีคะ.?......ต้องคิด ต้องพิจารณาค่ะ.
ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่ายหน้า....บอกว่าไม่ดีใช่ไหมคะ.?เพราะฉะนั้น ก็ยังต้องมีการเห็น ตลอดไปจนถึง การรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ทุกขณะนั้นไม่เที่ยง.
ท่านชินกับการเห็น การได้ยิน....ตลอดไปจนถึง การกระทบสัมผัสชินที่จะคิดนึกถึงเรื่องราวต่างๆ ในวันหนึ่ง ชาติต่างๆ ในความเป็นบุคคลหนึ่งในชาติหนึ่ง ภพหนึ่งจนกระทั่งเห็นว่า...ถ้าไม่มีการเห็น การได้ยิน ตลอดไปจนถึงการกระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นแล้ว...ไม่ดี.!
คิดว่าอย่างนั้น ใช่ไหมคะ.?
แต่ว่าความเป็นจริง เพียงจิต ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่มีการเห็น ตลอดไปจนถึง การกระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกถึงเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

...............จะสงบไหมคะ.?ไม่ต้องมีอะไรปรากฏเลย.!ดับสนิท............................
ต้องการอย่างนี้หรือเปล่า.?
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคฯ ทรงแสดงให้รู้ลักษณะของของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

เพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาพธรรมที่ปรากฏ ย่อมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จึงไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน.
แล้วสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ เป็นประธาน ในการรู้อารมณ์คือในขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่กำงปรากฏทางตา เป็นธาตุรู้  ไม่ใช่ตัวตน
จะต้องศึกษาจนเข้าใจชัดเจน ในลักษณะของสภาพรู้ หรือธาตุรู้ ซึ่งเป็นจิต ที่กำลังเกิดดับจนกว่าจะ ประจักษ์ชัด.
.
ขออนุโมทนาขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ญาติมิตรที่ล่วงลับ และสรรพชีวิตที่ล่วงรู้ได้อนุโมทนาร่วมกันค่ะ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ajarnkruo
วันที่ 13 ส.ค. 2551

จะคิดว่า...ดี...เพราะ...    หรือ   จะคิดว่า...ไม่ดี...เพราะ...แต่ธรรมะที่ดับไปแล้ว...ที่มีอยู่...และที่กำลังจะเกิดไม่มีใครเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่คิดได้เพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอบรมเจริญปัญญาเท่านั้น...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Anutta
วันที่ 13 ส.ค. 2551
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ปัญญาเป็นไปเพื่อละ ความไม่รู้ละแม้แต่ความต้องการที่จะสงบ

เพราะความต้องการ...ไม่ใช่ปัญญา.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 14 ส.ค. 2551
  ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 14 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 ส.ค. 2551

จะต้องศึกษาจนเข้าใจชัดเจน ในลักษณะของสภาพรู้ หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิต ที่กำลังเกิดดับจนกว่าจะ ประจักษ์ชัด.จนกว่าสติจะเกิดระลึกรู้ในลักษณะของสภาพรู้ หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตว่าเป็นเพียง

สภาพรู้ หรือธาตุรู้ที่กำลังเกิดดับไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ เลยซึ่งกว่าจะประจักษ์ชัด

ถึงสภาพรู้ หรือธาตุรู้ที่กำลังเกิดดับว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเลยคงอีกนานแสนนาน

แต่เมื่อได้เข้าใจหนทางที่ถูกต้องก็จะอดทนค่อยๆ อบรมเจริญปัญญาต่อไปค่ะ

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ถ้าไม่มีการรับรู้อะไรเพราะโดยการกดข่มไว้ หรือคิดนึกเอาเองว่าไม่มีการรับรู้

ก็... ไม่ดีแน่นอนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 2 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pamali
วันที่ 20 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ