ส่วนใหญ่คนทั่วไปเป็นแบบนี้คือ.....จะรู้....จะได้.....จะถึง.....
 
namarupa
namarupa
วันที่  10 ส.ค. 2551
หมายเลข  9524
อ่าน  716

 

ฟังจากการสนทนาธรรมจากท่านอาจารย์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที ๑๐ นี้

     ส่วนใหญ่คนทั่วไปเป็นแบบนี้ คือ มีความต้องการ.....ที่จะรู้....จะได้.....และจะถึง.....แต่พระธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง คือ...เป็นไปเพื่อการละทั้งหมด....

เพราะฉะนั้น  เมื่อมีความต้องการที่จะรู้......จะได้.....และจะถึง   และไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูก  ความเห็นถูกแล้วละก็  จะละความเป็นตัวตนไปได้อย่างไร?  

    ปัญญาเท่านั้นที่จะค่อยๆ ละ ความเป็นตัวตนออกไปได้ ไม่มีหนทางอื่น การสนทนาธรรมในวันนี้เป็นอะไรที่ทำให้ดิฉันตาสว่างขึ้นมาอีกตั้งเยอะเลยล่ะค่ะ  ท่านทั้งหลาย ถึงแม้ว่าบางครั้งจะคิดเข้าข้างตัวเองว่า..เข้าใจดีแล้ว...เรามาไกลแล้ว  อันที่จริงเราหลอกตัวเองไปวันๆ

      ไม่เป็นไรค่ะ   ดิฉันจะเริ่มต้นฟังใหม่อีกเพื่อให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะ   จะไม่มีวันท้ออย่างแน่นอน เพราะอะไรรู้มั้ยคะท่าน? เพราะว่ามันไม่หนทางอื่นไงละคะท่าน ยังไงๆ ก็ต้องอดทนฟังไปเรื่อยๆ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ อย่างที่ท่านอาจารย์มักกล่าวอยู่เนืองๆ ว่า แม้พระพุทธเจ้าท่านยังฟังและเคารพพระธรรมเลย  แล้วนี่เราเป็นใคร?  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย พยายามด้วยความเป็นตัวตนละความเป็นตัวตนไม่ได้

 ขณะที่ต้องการ ขณะที่อยากจะรู้ อยากจะถึง..ยิ่งห่างไกลและไม่ถึง

 ทั้งหมดเป็นไปเพื่อละ แต่จะละได้เมื่อปัญญาเกิด

 ยิ่งปัญญาเจริญขึ้นย่อมเห็นกิเลสและรู้ว่าหนทางนี้ยาวไกล

 ไม่มีทางอื่นนอกจากเริ่มจากการฟังให้เข้าใจก่อนว่าธรรมคืออะไร    ขออนุโมทนา คุณ namarupa ครับ        อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
K
K
วันที่ 11 ส.ค. 2551

เว้นโลกุตรธรรมแล้ว ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งของโลภะได้

 ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Pararawee
วันที่ 11 ส.ค. 2551

น้าแอ๊วไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกค่ะ............อยู่เป็นเพื่อนกันค่า.......อนุโมทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
choonj
วันที่ 11 ส.ค. 2551

 ชีวิตวันๆ ล้วนไม่มีสาระและโดนหลอกไปวันๆ นานแสนนาน

 พยายามในกุศลคือการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ถูก  เพราะปัญญาจะเกิดได้โดยการฟังเข้าใจอย่างเดียว ชีวิตจีงอยู่ไปวันๆ ด้วยการมีสาระ เมื่อปัญญาเกิดตัวตนก็ไม่มี

 ความอดทนไม่มีคำว่า    "ยังไง"    เพราะไม่มีการอดทนอะไรมากไปกว่าการอดทนในการฟังธรรมเข้าใจจนเป็นพระอริยบุคล  ถ้าท้อแท้นิดเดียวก็กลับไปเหมื่อนเดิม

 แปลกที่ว่า      ปัญญาจะเกิดได้โดยการฟังธรรมเข้าใจอย่างเดียว      ไม่สามารถหาตัวช่วยได้

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 11 ส.ค. 2551

เพราะเหตุนี้ จึงมีคำว่า "ปรารภความเพียร" ในพระไตรปิฎกครับแต่ถ้าไม่มีการศึกษา ไม่มีการอบรมปัญญา จะปรารภความเพียรถูกไม่ได้เลย

คลิกฟังธรรมเพิ่มเติมที่นี่ครับ -->  วิริยารัมพกถา

...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปริศนา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

 ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.
...................................................................................

กัลยาณมิตตตา.

ความมีกัลยาณมิตร.
โยนิโสมนสิการ.การกระทำในใจโดยแยบคาย.

อัปปมาทะ.

ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ.การดำเนินชีวิต โดยมีสติ เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ.
จิรกาลภาวนา.อนุโมทนา...สาธุ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการฟังพระธรรมอยู่ที่การขัดเกลากิเลสของตนเมื่อมีความเข้าใจในพระธรรมขณะใดก็ละความไม่รู้  " รู้แล้วละความไม่รู้ "

ไม่ใช่มีความต้องการ....ที่จะรู้....จะได้....จะถึง....

จึงควรฟังพระธรรมเพื่ออบรมเจริญความเห็นถูกเข้าใจถูกในพระธรรมอบรมเจริญปัญญาให้ยิ่งๆ ขึ้นเพื่อความรู้  รู้แล้วละความไม่รู้  จิรกาลภาวนาค่ะ

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ฟังเพื่อจะรู้.....  จะเข้าใจ..... และ จะละ.....ได้อย่างถูกต้อง

แต่ก็คงยังอีกนาน คงต้องฟังธรรมร่วมกันไปอีกมากมายหลายชาติในสังสารวัฏฏ์นี้ค่ะ

จิรกาลภาวนา

 ขออนุโมทนาคุณ namarupa และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว นำออกจากทุกข์ได้จริง รู้ได้เฉพาะตน ไม่จำกัด

กาล  แต่ก็ทวนกระแสกิเลส  เพราะเราเคยชินกับอวิชชามานานแสนนานนับไม่ได้ค่ะ 
  

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
opanayigo
วันที่ 14 ส.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะพี่แอ๊ว เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยคนนะคะ ท้อบ้างแต่ไม่ถอยค่ะ เพราะเห็นไฟไหม้บนศรีษะเลยค่ะ

อนุโมทนาความเห็นที่ 10 ด้วยค่ะ

และเพื่อนธรรมทุกท่าน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ