สาเหตุให้ทำลายชีวิตตนเอง มีรากฐานมาจากกิเลส
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  27 ก.ค. 2551
หมายเลข  9385
อ่าน  1,046

  การประสบกับปัญหาต่างๆ การไม่สมหวัง และความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อ

ความรู้สึกเหล่านี้มีกำลังแรงขึ้น ถูกปรุงแต่งมากขึ้น จากความคิดหรือจินตนาการในด้าน

ลบของตนเอง ก็อาจเป็นสาเหตุให้ทำลายชีวิตตนเองได้  ซึ่งทั้งหมดก็มีรากฐานมาจาก

กิเลส ความโลภ โกรธ หรือหลงทั้งสิ้น.....

   การศึกษาพระธรรม ให้ค่อยๆ เข้าใจมั่นคงขึ้น ในเรื่องของทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ และ

การดับทุกข์ เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องเหตุเรื่องผล  เข้าใจชีวิตยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆ

เห็นความทุกข์ของตนเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนต้องมีทุกข์เหมือนกันหมด เพียงแต่มาใน

รูปแบบต่างกันตามการสะสม.....


  ความคิดเห็น 1  
 
พุทธรักษา
วันที่ 28 ก.ค. 2551

ยิ่งรักตัวเองมากเท่าไรคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้น

จนบางครั้งคิดจะหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายโดยไม่ทราบว่าปัญหา ต้องแก้ด้วย ปัญญา

ไม่ใช่การหนีปัญหาซึ่งหนีเท่าไรก็ไม่พ้นจริงๆ ตราบใดที่ยังมีกิเลส...................................ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 28 ก.ค. 2551

ปัญหา ต้องแก้ด้วย ปัญญา

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 28 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
opanayigo
วันที่ 5 มี.ค. 2552

"สาเหตุให้ทำลายชีวิตตนเอง มีรากฐานมาจากกิเลส"

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Preawpraw
วันที่ 6 มิ.ย. 2553

"กิเลส คือ ความอยาก ความอยาก ก่อให้เกิดความยุ่งยากในชีวิต" 

อนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ