การศึกษาธรรมไม่ใช่เพื่อลาภ สักการะ ชื่อเสียง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  26 ก.ค. 2551
หมายเลข  9381
อ่าน  1,238

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมตลอด  ๔๕  พรรษา ก็เพื่อให้พุทธบริษัท ได้อบรมเจริญปัญญา   เพื่อความเข้าใจถูก   เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันเป็นปกติตามความเป็นจริง   ดังนั้น  การศึกษาธรรมจึงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น  ไม่ใช่เพื่อลาภ  สักการะ   ชื่อเสียง หรือเพื่อเก่ง  (แม้กระทั่งความสำคัญตน)   แต่เพื่อเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะ ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง  ครับ   ...ขออนุโมทนาครับ...


  ความคิดเห็น 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2551

  ถ้าศึกษาธรรมเพื่อต้องการลาภ สักการะ หรือเพื่อเก่ง ก็จะเป็นการ เพิ่มพูนกิเลส  แทนการ ละกิเลส......ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 27 ก.ค. 2551

พุทธบริษัทศึกษาธรรมเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิใน สังคม ชาติบ้านเมือง จรรโลงพระพุทธศาสนา  เป็นนาวาขนสรรพสัตว์ข้ามวัฏฏสงสาร

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 28 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ