การศึกษาธรรมไม่ใช่เพื่อลาภ สักการะ ชื่อเสียง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  26 ก.ค. 2551
หมายเลข  9381
อ่าน  1,228

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมตลอด  ๔๕  พรรษา ก็เพื่อให้พุทธบริษัท ได้อบรมเจริญปัญญา   เพื่อความเข้าใจถูก   เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันเป็นปกติตามความเป็นจริง   ดังนั้น  การศึกษาธรรมจึงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น  ไม่ใช่เพื่อลาภ  สักการะ   ชื่อเสียง หรือเพื่อเก่ง  (แม้กระทั่งความสำคัญตน)   แต่เพื่อเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะ ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง  ครับ   ...ขออนุโมทนาครับ...


Tag  ชีวิตประจำวัน ธรรม ปกติ ปรากฏ ปัญญา พระธรรม พระผู้มีพระภาค พุทธบริษัท ลักษณะ ศึกษา สภาพธรรม อบรม เข้าใจ เจริญ เห็นถูก แสดง
  ความคิดเห็น 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2551

  ถ้าศึกษาธรรมเพื่อต้องการลาภ สักการะ หรือเพื่อเก่ง ก็จะเป็นการ เพิ่มพูนกิเลส  แทนการ ละกิเลส......ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 27 ก.ค. 2551

พุทธบริษัทศึกษาธรรมเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิใน สังคม ชาติบ้านเมือง จรรโลงพระพุทธศาสนา  เป็นนาวาขนสรรพสัตว์ข้ามวัฏฏสงสาร

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 28 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ