Print 
การศึกษาธรรมไม่ใช่เพื่อลาภ สักการะ ชื่อเสียง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  26 ก.ค. 2551
หมายเลข  9381
อ่าน  1,040

               พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมตลอด  ๔๕  พรรษา  ก็เพื่อให้พุทธบริษัท          ได้อบรมเจริญปัญญา   เพื่อความเข้าใจถูก    เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม          ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันเป็นปกติตามความเป็นจริง      ดังนั้น          การศึกษาธรรมจึงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น     ไม่ใช่เพื่อลาภ     สักการะ        ชื่อเสียง          หรือเพื่อเก่ง  (แม้กระทั่งความสำคัญตน)     แต่เพื่อเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะ          ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง  ครับ    ...ขออนุโมทนาครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2551

  ถ้าศึกษาธรรมเพื่อต้องการลาภ สักการะ หรือเพื่อเก่ง ก็จะเป็นการ เพิ่มพูนกิเลส  แทนการ ละกิเลส......ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.ค. 2551
                                    สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 27 ก.ค. 2551

พุทธบริษัทศึกษาธรรมเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิใน สังคม ชาติบ้านเมือง จรรโลงพระพุทธศาสนา  เป็นนาวาขนสรรพสัตว์ข้ามวัฏฏสงสาร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 28 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553 15:36 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 ก.ค. 2557 10:40 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ก.ย. 2559 16:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ