ในชีวิตประจำวัน เรามีโลภะ มีโทสะ และมีโมหะ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ค. 2551
หมายเลข  9377
อ่าน  1,111
   ในชีวิตประจำวันโดยปกติ  เรามีโลภะ  มีความติดข้อง ยินดีพอใจ,  มีโทสะ ความขุ่น-เคืองใจ โกรธ ไม่พอใจ  (เวลาที่โทสะเกิดขึ้น จะรู้สึกไม่สบายใจทันที   เพราะเวทนาที่เกิดร่วมกันกับโทสะ มีเพียงโทมนัสสเวทนาอย่างเดียว) และมีโมหะ  ความไม่รู้ด้วย

เพราะในขณะที่อกุศลจิตเกิดแต่ละครั้ง  โมหเจตสิกก็จะเกิดร่วมด้วยทุกครั้ง  แต่ถ้าเมื่อใดถึงขั้นที่จะต้องล่วงออกมาเป็นอกุศลกรรมที่ครบองค์  เป็นอกุศลกรรมบถประการต่างๆ    ซึ่งเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน   นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงกำลังของอกุศลว่า   ขณะนั้นอกุศลมีกำลังมาก  ....ขออนุโมทนาครับ...

  ความคิดเห็น 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 26 ก.ค. 2551
  ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 26 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ