มหาวิบากจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8888
อ่าน  4,935

มหาวิบากจิต

มหา (ใหญ่ มาก) + วิบาก (ความสุกวิเศษ ผล) + จิตฺต (จิต)

วิบากจิตซึ่งเป็นผลของมหากุศลจิต หมายถึง จิตที่เป็นผลของมหากุศลจิต เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กามโสภณวิบากจิต หรือ กามาวจรสเหตุกวิบากจิต ก็ได้เป็นทวิเหตุกะ (เหตุ ๒) และติเหตุกะ (เหตุ ๓) อย่างละ ๔ ดวง เหมือนมหากุศลจิตและมหากิริยาจิตที่ชื่อว่า มหาวิบาก มิได้เป็นไปในอาการมากมายเหมือนมหากุศล และมหากิริยา แต่เพราะเป็นผลของมหากุศลจิต จึงมีชื่อตามมหากุศล เพราะมหาวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ และตทาลัมพณกิจ ไม่สามารถเป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ไม่มีอธิบดี ๔ ไม่ทำให้เกิดวิญญัติรูป ไม่มีกรุณาและมุทิตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งวิรตี ๓ ก็ไม่เกิดกับมหาวิบาก

มหาวิบาก ๘ ดวง มีความต่างกัน ๓ อย่าง คือ

เวทนา (เป็นโสมนัส ๔ ดวงและอุเบกขา๔ ดวง)

สัมปยุตต์ (เป็นญาณสัมปยุตต์ ๔ ดวงและญาณวิปปยุตต์ ๔ ดวง)

สังขาร (เป็นอสังขาริก ๔ ดวง และสสังขาริก ๔ ดวง)

และมีชื่อบาลีเหมือนมหากุศลจิตทุกประการ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 5 ธ.ค. 2560

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Witt
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Kalaya
วันที่ 2 ก.ย. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ภาคภูมิอรุณศรี
วันที่ 14 พ.ย. 2565

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jarunee.A
วันที่ 6 เม.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ