มหาวิบากจิต
โดย บ้านธัมมะ  13 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8888

มหาวิบากจิต

มหา (ใหญ่ มาก) + วิบาก (ความสุกวิเศษ ผล) + จิตฺต (จิต)

วิบากจิตซึ่งเป็นผลของมหากุศลจิต หมายถึง จิตที่เป็นผลของมหากุศลจิต เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กามโสภณวิบากจิต หรือ กามาวจรสเหตุกวิบากจิต ก็ได้เป็นทวิเหตุกะ (เหตุ ๒) และติเหตุกะ (เหตุ ๓) อย่างละ ๔ ดวง เหมือนมหากุศลจิตและมหากิริยาจิตที่ชื่อว่า มหาวิบาก มิได้เป็นไปในอาการมากมายเหมือนมหากุศล และมหากิริยา แต่เพราะเป็นผลของมหากุศลจิต จึงมีชื่อตามมหากุศล เพราะมหาวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ และตทาลัมพณกิจ ไม่สามารถเป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ไม่มีอธิบดี ๔ ไม่ทำให้เกิดวิญญัติรูป ไม่มีกรุณาและมุทิตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งวิรตี ๓ ก็ไม่เกิดกับมหาวิบาก

มหาวิบาก ๘ ดวง มีความต่างกัน ๓ อย่าง คือ

เวทนา (เป็นโสมนัส ๔ ดวงและอุเบกขา๔ ดวง)

สัมปยุตต์ (เป็นญาณสัมปยุตต์ ๔ ดวงและญาณวิปปยุตต์ ๔ ดวง)

สังขาร (เป็นอสังขาริก ๔ ดวง และสสังขาริก ๔ ดวง)

และมีชื่อบาลีเหมือนมหากุศลจิตทุกประการความคิดเห็น 1    โดย peem  วันที่ 5 ธ.ค. 2560

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย Witt  วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Kalaya  วันที่ 2 ก.ย. 2564

อนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย ภาคภูมิอรุณศรี  วันที่ 14 พ.ย. 2565

อนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย Jarunee.A  วันที่ 6 เม.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ