มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8889
อ่าน  2,344

มคฺค (ทาง) + อมคฺค (ไม่ใช่ทาง) + ญาณ (ความรู้) + ทสฺสน (การเห็น) + วิสุทฺธิ (ความบริสุทธิ์วิเศษ)

ความบริสุทธิ์วิเศษด้วยความรู้ ความเห็น ซึ่งหนทางและมิใช่หนทาง หมายถึง ปัญญาที่รู้แน่แท้ว่านี้คืออริยมรรค อันเป็นหนทางสู่พระนิพพาน และนี้เป็นอุปกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง ซึ่งไม่ใช่หนทางไปสู่ความหลุดพ้น มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี้ เกิดในระหว่างอุทยัพพยญาณที่ยังไม่พ้นจากวิปัสสนูปกิเลส เป็นไปในลำดับแห่งตีรณปริญญา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ