ข้อวินัยหลังจากเกิดเหตุ?
 
เจริญในธรรม
วันที่  13 มี.ค. 2551
หมายเลข  7864
อ่าน  817

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและเป็นที่พึ่งอันสูงสุด

ผมมีข้อรบกวนท่านผู้รู้ธรรมและท่านเจ้าหน้าที่มศพ.ดังนี้ครับ

1.  ข้อวินัยเท่าที่ทราบมามักจะกำหนดหลังจากเหตุเกิดแล้ว  ทำไมพระพุทธองค์จึงไม่

กำหนดขึ้นมาเลย  แสดงว่าต้องปฏิบัติได้หรือไม่  เช่น พระมีภรรยา   พระรับเงิน  พระ

เคยไม่โกนคิ้วฯลฯ

2.  เมื่อมากำหนดทีหลัง  ทำให้ผู้อ่านพระวินัยแม้แต่พระ   และ คุณพ่อผม (ปัจจุบันอายุ

ประมาณ 70) ซึ่งเคยบวชจนได้เปรียญ 5 ซึ่งคนสมัยก่อนเรียกว่า "มหา''  ยังบอกกับผม

เลยว่าสามารถทำได้ โดยอ้างเหตุที่เคยเกิดมาก่อน แม้แต่มหาประเทศ 4 ก็ถูกนำมาอ้าง

ด้วย   คุณแม่ก็เชื่อคุณพ่อเป็นหลัก  คุณพ่อและคุณแม่ก็จะหัวเราะเรา  เหมือนเราอ่อน

ประสบการณ์และตามเชื่อคนอื่นๆ   ทั้งที่ผมก็ศึกษา  และติดตามศึกษาพระวินัย  รวมทั้ง

เปิดพระไตรปิฏกไปอธิบายครับท่านก็ยังมีข้ออ้างขึ้นได้รวมถึงพระเมืองด้วยครับ  พ่อผม

บอกว่าจะให้พระเมืองอยู่แบบไม่มีไฟได้อย่างไร  และ เงินจะมาถวายไวยาฯ ได้อย่างไร

เดี๋ยวนี้คนเป็นโจรเยอะ ไว้ใจไม่ได้ แต่พระรับก็รับไปแต่ไม่ได้ยินดีในเงิน  และเงินก็ไม่ได้

ใช้ส่วนตัว ไปใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำเป็นต้น  ช่วยอธิบายและหาแนวทางแนะนำแก้ไขหน่อย

ครับ  ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 13 มี.ค. 2551

๑. ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ พระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงกำหนด? 

๒. ขอถามว่าบวชเพื่ออะไร  ถ้าเพื่อความเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่มีข้อที่จะต้องแก้ตัวใดๆ

ทั้งสิ้น คือเคารพต่อพระวินัย เคารพต่อผู้บัญญัติพระวินัย เคารพต่อพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอด

พระวินัย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 13 มี.ค. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 1 โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๑. ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ พระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงกำหนด? 

๒. ขอถามว่าบวชเพื่ออะไร  ถ้าเพื่อความเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่มีข้อที่จะต้องแก้ตัวใดๆ

ทั้งสิ้น คือเคารพต่อพระวินัย เคารพต่อผู้บัญญัติพระวินัย เคารพต่อพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอด

พระวินัย


สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 14 มี.ค. 2551

ตอบได้เด็ดขาดชัดเจนดีค่ะ

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ