ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๕ ...... เรื่องราวที่คิดไม่ใช่สภาพธรรม
 
สารธรรม
วันที่  9 ก.พ. 2551
หมายเลข  7287
อ่าน  2,228

 

 

  เราไม่สามารถทำให้สติเกิดขึ้นตามที่เราต้องการได้ การฟังพระสัทธรรมและ การพิจารณาสภาพธรรม  ซึ่งกำลังปรากฏเป็น  ปัจจัยให้สติเกิดได้ เราควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องในอารมณ์ ของสติ  ซึ่งก็คือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้   ไม่ว่าจะเป็น"นาม" หรือ "รูป" และเราควรระลึกเสมอว่า มีสภาพธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นปรากฏทีละขณะ

    เรามักจะรวมสภาพธรรมหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว  ดิฉันคิดว่าดิฉันเห็นตีนเป็ด และไม่ได้ระลึกรู้ว่า การเห็นแตกต่างจากความคิดนึก และแตกต่างจากการลิ้มรส    เราเห็นตีนเป็ดไม่ได้ การเห็น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือสีเท่านั้น ความคิดนึกคิดเรื่องตีนเป็ด   ความคิดเป็นนามธรรม เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง และสติระลึกรู้สภาพธรรมที่เป็นความคิดได้   เรื่องราวที่เราคิดไม่ใช่สภาพธรรม ฉะนั้น จึงไม่ใช่อารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐาน

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.ค. 2552 15:42 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 3 ส.ค. 2553 14:10 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 10 ส.ค. 2554 13:49 น.

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
doungjai
วันที่ 27 ก.ค. 2555 14:46 น.

แล้วเรามีการเจริญปัญญาอย่างไรให้หยุดคิด

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ส.ค. 2555 14:58 น.

คิด หยุดไม่ไ้ด้ ตราบใดที่ยังมีจิต แม้พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าก็ยังคิด แต่หนทางที่ถูกคือ รู้

จักคิด ตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา  ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ