ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๖ - เป็นการอบรมเจริญวิปัสสนา
 
สารธรรม
วันที่  14 ก.พ. 2551
หมายเลข  7367
อ่าน  2,605

   

เราคาดหวังไม่ได้เลยว่า สติจะเกิดบ่อยๆ ในระยะเริ่มแรก สติ คือ การไม่หลงลืมสภาพธรรมซึ่งปรากฏในขณะนี้ ทางหนึ่งทางใดใน ๖ ทวาร   และในขณะนั้น ปัญญา

ก็จะค่อยๆ รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้ ปัญญาขณะนั้น  รู้ลักษณะสภาพธรรม  ที่กำลังปรากฏจริงๆ  เป็นปัญญาที่แตกต่างจาก ปัญญาที่รู้ทางทฤษฎี  การอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏจริงๆ นั้น  เป็นการอบรมเจริญวิปัสสนา  ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ทรงแสดงไว้ ปัญญาสามารถอบรมให้เจริญขึ้นได้ ทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลาหลายชาติ

ขอเชิญคลิกอ่านตอนต่อไป และอ่านเพิ่มเติม ...

ความเข้าใจสภาพธรรม - ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญา


Tag  ธรรม ปรากฏ ปัญญา วิปัสสนาญาณ สติ สภาพธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 16 ก.ค. 2553
เราคาดหวังไม่ได้ว่าสติจะเกิดขึ้นเมื่อไร การได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ขณะที่ได้ยิน ได้ฟัง สติจะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดสติ แต่งหลังจากหยุดฟังไปแล้ว เหตุปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เป็นชีวิตประจำวันที่มิใช่กุศลก็พาให้เราเกิด โลภะ โทสะ โมหะ ต่อไปอีก ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ