ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๖ ...... เป็นการอบรมเจริญวิปัสสนา
 
สารธรรม
วันที่  14 ก.พ. 2551
หมายเลข  7367
อ่าน  2,505

   เราคาดหวังไม่ได้เลยว่า  สติจะเกิดบ่อย ๆ ในระยะเริ่มแรก    สติ คือ การไม่หลงลืมสภาพธรรมซึ่งปรากฏในขณะนี้ ทางหนึ่งทางใดใน ๖ ทวาร    และในขณะนั้น ปัญญา

ก็จะค่อย ๆ รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้  ปัญญาขณะนั้น   รู้ลักษณะสภาพธรรม  ที่กำลังปรากฏจริง ๆ  เป็นปัญญาที่แตกต่างจาก ปัญญาที่รู้ทางทฤษฎี   การอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏจริง ๆ นั้น  เป็นการอบรมเจริญวิปัสสนา  ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ทรงแสดงไว้  ปัญญาสามารถอบรมให้เจริญขึ้นได้ ทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลาหลายชาติ


Tag  ธรรม ปรากฏ ปัญญา วิปัสสนาญาณ สติ สภาพธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 16 ก.ค. 2553
เราคาดหวังไม่ได้ว่าสติจะเกิดขึ้นเมื่อไร การได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ ขณะที่ได้ยิน ได้ฟัง สติจะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดสติ แต่งหลังจากหยุดฟังไปแล้ว เหตุปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เป็นชีวิตประจำวันที่มิใช่กุศลก็พาให้เราเกิด โลภะ โทสะ โมหะ ต่อไปอีก                                ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ