ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๗ ...... บังคับอะไรไม่ได้เลย
 
สารธรรม
วันที่  14 ก.พ. 2551
หมายเลข  7368
อ่าน  2,283

 

       วิปัสสนาภาวนา   ทำให้ละคลายจากความเป็นตัวตน  เรารู้ว่า  ที่เราคิดว่าเป็นตัวตนนั้น  แท้จริงคือธาตุต่าง ๆ   เป็นนามธรรมและรูปธรรม   ซึ่งจะรู้ได้ก็เมื่อกำลังปรากฏ   ดิฉันและสามี ได้รับเชิญไปยังภัตตาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งหนาวมาก  ดิฉันไม่ชอบหนาวและเกือบที่จะพูดอะไรออกมา   แต่นั่นเป็นการไม่อดทนและขาดความเกรงใจเจ้าภาพ  ดิฉันจึงพิจารณารู้ว่า นามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นนั้น บังคับบัญชาไม่ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย    เราคิดว่าบังคับได้   บางครั้ง  ดูเสมือนว่าเราบังคับได้  แต่ความจริงแล้วไม่ได้เลย    ความสุขหรือทุกข์ทางกาย     เป็นไปตามโลกธรรม ๘    ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้      พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    ทรงสอนให้เราอบรมเจริญปัญญา    รู้สภาพธรรมที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน    ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ   สติอาจจะเกิดขึ้น   เมื่อใดก็ได้   ที่ไหนก็ได้  ในชีวิตประจำวันของเรา   แม้ในเวลาที่เราไม่สบาย  หรือเวลาเรารู้สึกหนาว   สติก็สามารถระลึกรู้สภาพธรรมได้ ตัวอย่างเช่น  ถ้าสติเกิดระลึกรู้สภาพเย็นที่ปรากฏในขณะนั้น   ก็ไม่มีความคิดว่า เท้าของฉันกำลังเย็น หรือเย็นจัด ซึ่งไม่ใช่การรู้สภาพธรรม   แต่เป็นการคิดเรื่องราว   หลังจากสติเกิดแล้ว ก็อาจจะมีโลภะ  โทสะ  หรือโมหะเกิดขึ้นอีกได้    แต่สติที่เกิดขณะหนึ่ง ๆ นั้น   ก็มิได้สูญไปเลย      สติดับไปแล้ว    แต่ก็เป็นปัจจัยให้สติเกิดอีกได้ในภายหลัง    เราอาจจะคิดถึงโลกธรรม ๘   แต่การอบรมเจริญปัญญา  ที่จะรู้สภาพธรรม จะทำให้เราอดทน ต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้เป็นอย่างดี    ในที่สุด ปัญญาที่รู้สภาพธรรมจะนำไปสู่การละคลายความยึดมั่น   และการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้


Tag  ปัญญา ฟังธรรม สติ อบรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จีล่า
วันที่ 17 ธ.ค. 2551

เป็นคนตื่นเต้นตลอดเวลา ทำไงดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2551


ความตื่นเต้นเป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่ง  อกุศลธรรม  จะดับได้ด้วยปัญญา ดังนั้นจึงควรฟังพระธรรม   เพื่อการเจริญขึ้นของปัญญา    เมื่อปัญญาเจริญเติบโตขึ้น   ปัญญาย่อมทำกิจของปัญญา ไม่มีวิธีอื่นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 16 ก.ค. 2553
 ได้อ่าน ได้ฟังธรรมเมื่อไร รู้สึกอิ่มใจ เย็นใจ ปลื้มใจทุกครั้ง ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ