ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๓ ...... ตีนเป็ดไม่ใช่สภาพธรรม
 
สารธรรม
วันที่  9 ก.พ. 2551
หมายเลข  7285
อ่าน  2,210

  ครั้งหนึ่งดิฉันได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวน-เขตต์ กัลยาณมิตรในทางธรรมของดิฉัน ที่ภัตตาคารจีนในกรุงเทพฯ เมื่อเขาเอาตีนเป็ดมาให้รับประทาน พอดิฉันเห็นเท่านั้นก็ขุ่นใจ ท่านอาจารย์สุจินต์กล่าวว่า "ลอง ชิมดู ไม่ต้องสนใจรูปร่างและสัณฐาน" ดิฉันก็ชิมดูโดยไม่สนใจในรูปร่าง สัณฐาน  รสอร่อยมากขณะนั้นดิฉันยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงในคำสอนของท่านอาจารย์สุจินต์ แต่อา-จารย์ต้องการที่จะให้ดิฉันรู้ว่า  สภาพที่เห็นทางตาเป็นอย่างหนึ่ง   สภาพที่รู้รสทางลิ้นก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นสภาพที่ต่างกัน เรารวมสภาพรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งหมด และเราคิดว่า"ฉันกำลังกินตีนเป็ด" ตีนเป็ดไม่ใช่สภาพธรรมที่มีจริง สภาพธรรมที่มีจริงคืออะไร?

มีสภาพรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตามีความสนใจในรูปร่าง สัณฐาน ซึ่งแตกต่างจากการเห็นมีความไม่พอใจมีการลิ้มรส และ สภาพรู้รส มีรส

มีความคิดนึกถึงรส

  ฉะนั้น  เราพอจะทราบได้ว่า   มีสภาพรู้ คือ นามธรรมหลายอย่าง    และมีสิ่งที่ปรากฏหลายอย่าง  ซึ่งจะรู้ได้ทีละขณะทีละอย่างเดียว   เราสามารถจะเริ่มอบรมเจริญปัญญาพิจารณาสภาพธรรมที่มีจริงในชีวิตประจำวันของเราได้

  ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรม   ซึ่งปรากฏแต่ละขณะ   เราก็คิดว่าเป็นตีนเป็ด เป็นคน เป็นบ้าน เป็นรถยนต์อยู่จริงๆ    อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงความคิดนึก ไม่ใช่สภาพธรรมที่มีจริงเป็นจริง (ปรมัตถธรรม)   นามธรรมและรูปธรรมซึ่งสามารถรู้ได้แต่ละขณะ   เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ชีวิตของเราเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นและดับไป   เมื่อมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องสภาพธรรม ซึ่งสามารถรู้ได้ทีละนามและทีละรูปในแต่ละขณะ ก็จะทำให้ชีวิตยุ่งยากสับสนน้อยลง และเราก็จะค่อยๆ รู้ว่าไม่มีตัวตนเลย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prissna
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ขณะที่สติปัฏฐานเกิดมีแต่นามธรรมหรือรูปธรรมเท่านั้น  จะไม่มีรูปร่างสัณฐาน ไม่มีนิมิต

ไม่มีบัญญัติ ไม่มีกลุ่มก้อน ไม่ต้องเรียกชื่อ  สภาพธรรมก็มีอยู่แล้วค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Komsan
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ เจริญธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 10 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ