ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๔ - สติมีหลายประเภท หลายระดับ
 
สารธรรม
วันที่  9 ก.พ. 2551
หมายเลข  7286
อ่าน  2,593

ในการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้สภาพนามธรรมและรูปธรรม   จะต้องระลึกรู้ในขณะที่สภาพนั้นปรากฏ ไม่ใช่เรา แต่เป็นสติซึ่งระลึกรู้ สติ เป็นภาษาบาลี  (ภาษาซึ่งใช้ในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า) ซึ่งแปลว่า การระลึกรู้ ความไม่หลงลืมความรู้สึกตัว  สติเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดร่วมกับกุศลจิตเท่านั้น   

สติ มีหลายประเภท และหลายระดับ ...

 ขณะที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีสติ  ซึ่งไม่หลงลืมในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ขณะที่ละเว้นจากการฆ่าหรือการกระทำที่ไม่ดี   ขณะนั้นก็มีสติ ซึ่งทำให้เว้นจากอกุศลธรรม สติในการอบรมเจริญความสงบ (สมถภาวนา) ก็เป็นสติที่ระลึกรู้อารมณ์ของสมถภาวนา สติในการอบรมเจริญวิปัสสนาปัญญา หรือความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรม ก็มีอารมณ์ต่างกัน เป็นสติที่ระลึกรู้และไม่หลงลืมสภาพธรรมของ "นาม" และ "รูป" ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ในขณะนั้นไม่มีความเห็นว่าเป็น"ตัวตน" หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีอยู่และยั่งยืน

ขอเชิญคลิกอ่านตอนต่อไป และอ่านเพิ่มเติม ...

ความเข้าใจสภาพธรรม - ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขอบพระคุณในการเตือนสติค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 14 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ