ทบทวนความเข้าใจปรมัตถธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6802
อ่าน  541

 

คำถามทบทวนความเข้าใจปรมัตถธรรม

๑.  ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง เป็นสังขารธรรม

๒.  สังขารธรรม เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไหม

๓.  วิสังขารธรรม เป็นสังขตธรรม ใช่ไหม

๔.  อสังขตธรรม เป็นขันธ์อะไร

๕.  อสังขตธรรม เป็นโลกียะ หรือโลกุตตระ

๖.  จิต เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไหม

๗.  เจตสิก เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไหม

๘.  เวทนาขันธ์ เป็นปรมัตถธรรมอะไร

๙.  ขันธ์อะไร ไม่ใช่ปรมัตถธรรม

๑๐. ปรมัตถธรรมอะไร ไม่ใช่ขันธ์

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ