โลก คือ จิตเพียงขณะหนึ่งๆ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6806
อ่าน  604

 

 

        สิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้ดูเหมือนว่า      มีผู้คนอยู่ร่วมกันในโลกนี้มากมายตามกาละและเทศะ    แต่ถ้าประจักษ์ชัดในลักษณะของธาตุรู้ ซึ่งเป็นสภาพรู้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจะรู้ได้ว่า  ชั่วขณะนั้นเป็น เพียงการเห็น  เป็นเฉพาะโลกของการเห็น  ซึ่งไม่ใช่คน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่วัตถุสิ่งต่างๆ เพราะขณะนั้นเพียงเห็น  ยังไม่ได้นึกถึงรูปร่าง สัณฐาน และเรื่องราวใดๆ ของสิ่งที่เห็น

           ฉะนั้น จึงควรเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะที่คิดว่าเป็นโลก  เป็นสัตว์  บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆ นั้น  เป็นชั่วขณะที่จิตคิดนึกเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็น แต่ขณะที่กำลังเห็นเป็นอีกขณะหนึ่ง ไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดนึกเรื่องสิ่งที่ปรากฏ    แต่ละคนก็มีจิตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวๆ สืบต่อกันไปทีละขณะ  จนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นโลกที่กว้างใหญ่   มีผู้คนและสิ่งต่างๆ มากมาย    แต่ที่จะเข้าใจโลกได้จริงๆนั้น   ต้องรู้ว่าสภาพธรรมปรากฏเพียงแต่ละขณะจิตเท่านั้น แต่เพราะการเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วจึงทำให้ปรากฏเป็นโลกที่เสมือนไม่แตกสลาย    เป็นโลกซึ่งปรากฏเสมือนยั่งยืน มีสัตว์ บุคคล วัตถุสิ่งของมากมาย แต่ตามความเป็นจริงนั้น    โลกขณะหนึ่งๆ ก็คือ การเกิดขึ้นของจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับไป

 


ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ