ยากที่จะรู้และเบื่อหน่ายละความยินดี
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6801
อ่าน  1,494

 

แม้ว่าจิต เจตสิก รูป จะเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ก็ยากที่จะรู้และเบื่อหน่าย ละความยินดี  คลายยินดี  คลายความยึดถือในนามรูปได้ การที่จะเบื่อหน่าย ละความยินดี ความยึดถือในรูปนามนั้นต้องพิจารณาเห็นด้วยปัญญา ดังที่ได้ทรงแสดงว่า

สพเพ สงขารา อนิจจาติ ยทา ปญญาย ปสสติ

อถ นิพพินทติ ทุกเข เอส มคโค วิสุทธิยา ฯ

สพเพ สงขารา ทุกขาติ ยทา ปญญาย ปสสติ

อถ นิพพินทติ ทุกเข เอส มคโค วิสุทธิยา ฯ

สพเพ ธมมา อนตตาติ ยทา ปญญาย ปสสติ

อถ นิพพินทติ ทุกเข เอส มคโค วิสุทธิยา ฯ

เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง

เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์

เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์

เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์

เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา

เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


Tag  ทุกข์ สังขาร อนัตตา เบื่อหน่าย ไม่เที่ยง
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 พ.ย. 2555

 ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
maxnakub2
วันที่ 16 พ.ย. 2555

ดีแล้ว ยินดีแล้ว ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ