เรียนถาม เรื่อง การลบหลู่
 
ปุจฉา
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6544
อ่าน  2,942

1.  การที่จิตเกิดคิดลบหลู่  เป็นเพราะอกุศลเจตสิกใดได้บ้าง ขอโปรดยกตัวอย่างประกอบเช่น  ลบหลู่เพราะโลภะอย่างไร   เพราะโทสะอย่างไร  เพราะโมหะอย่างไร   ฯลฯ2.  การลบหลู่  มีองค์ธรรมอย่างไรบ้าง  มีปรากฎในพระไตรปิฎกไหมครับ3.  การที่บุคคลลบหลู่ใคร บุคคลที่ถูกลบหลู่นั้นจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รัก หรือจะเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่รักได้ไหม  อย่างไร4.  การลบหลู่ จำเป็นจะต้องเป็นคุณความดีของผู้อื่นเสมอไปหรือไม่ ถ้าลบหลู่ในความไม่มีคุณของบุคคลนั้น  พอจะเป็นไปได้ไหม
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและท่านผู้รู้อย่างยิ่งครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ไม่ได้แสดงเจาะจงองค์ธรรมไว้  ตัวอย่างโปรดอ่านจากอรรถกถาที่ยกมา

เชิญคลิกอ่าน...

ความลบหลู่

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

การลบหลู่  เกิดจากอกุศลจิตเป็นกิเลสที่น่ารังเกียจ  ลบหลู่ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ  แม่  ครู 

หรือลบหลู่ผู้ที่ไม่ได้มีบุญคุณกับเราก็ได้    ไม่รักก็ลบหลู่ได้เหมือนกันค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปุจฉา
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขอเรียนถามคุณ  wannee.s  ว่า...การลบหลู่คนที่เราไม่รัก    หรือคนที่มีบุญคุณกับเรา  จะเป็นการเพ่งโทษมากกว่าลบหลู่ได้ไหมครับ   แล้วการลบหลู่ในความไม่มีคุณความดีของผู้อื่น   จะเป็นการเพ่งโทษมากกว่าการลบหลู่ได้ไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

การเพ่งโทษหมายถึงการจับผิด การติเตียนส่วนที่ไม่ดีของเขา     การลบหลู่  หมายถึง

การทำคุณของคนนั้นให้เสื่อมไป  ให้พินาศไป   การลบหลู่คนที่ไม่มีคุณธรรม  เช่น  พ่อ

แม่เราไม่มีศีล  เราก็ลบหลู่คุณท่านว่ามีคุณเล็กน้อย  การลบหลู่คนที่เราไม่รัก  หรือคน

ที่มีบุญคุณกับเรา จะเป็นเพ่งโทษก็ได้หรือลบหลู่ก็ได้ไม่เสมอไปค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาทั้งผู้ถามและผู้ตอบค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ