Print 
ปัญหาเรื่อง การให้ทาน
 
ปุจฉา
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6545
อ่าน  2,533

1.  ถ้ามีผู้มาขอเงินเราไปซื้อสุราและบอกด้วยวาจาให้เรารู้เลยว่า   มีจุดประสงค์อย่าง

เดียว คือจะเอาเงินของเราไปซื้อสุรา  เราสมควรให้เงินแก่เขาหรือไม่ เพราะ?  2.  แล้วถ้าเราไม่ให้   จิตจะเป็นกุศลได้ไหม เช่น เราบอกว่าให้ไปซื้อข้าวทานนะ    

อย่าไปซื้อเหล้าเลย มันไม่ดีต่อสุขภาพ ( ทั้งๆ ที่ในใจ  เราก็รู้ว่าเขาต้องเอาไปซื้อเหล้าแน่

นอน แล้วภายหลังมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ )3.  ถ้าเกิดเขาจะลงแดงตายในวันนั้น เราควรจะให้เงินแก่เขาอยู่หรือไม่  เพราะ?4.  การให้ของปุถุชนต้องมีเหตุผลก่อนให้  จึงจะเป็นสิ่งที่ควรโดยตลอดหรือไม่ เพราะ

บางท่านก็บอกว่า  ควรดูพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่าง คือให้มากมายจริงๆ     แต่บาง

ท่านก็ได้แย้งว่านั่นก็ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์  ยังสั่งสมบารมีอยู่    แต่เมื่อทรงตรัสรู้

แล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงประทานอะไรให้ใครตามใจชอบ  เช่น  ไม่ทรงทำตามคำขอร้อง

ของพระเทวทัตหลายๆ ข้อหรือ  ไม่ทรงบัญญัติสิกขาตามที่พระสารีบุตรได้ขอไว้ก่อน

เหตุการณ์จะเกิด  เป็นต้นขอขอบพระคุณในคำตอบครับ
  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

ขอเชิญคลิกที่นี่ครับเรื่องการให้ ..

การให้... จากท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

            ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเชิญคลิกอ่าน...

             ทานควรให้ในที่ใดหนอแล [อิสสัตถสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

        
เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ......บุคคลเปรียบเหมือนฝน ๓ จำพวก !    ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

การให้ที่ไม่เป็นทาน  คือการให้ยาพิษ  หรือให้ของมึนเมา  ฯลฯ

1. ไม่ให้ดีกว่า  เพราะทำให้เขาล่วงศึลข้อ 5  คือดื่มสุรา

2. เจตนาเป็นกุศล  คือตั้งใจให้เขาเพื่อไปซื้อข้าวทาน  ไม่ใช่สุรา

3. ไม่ควรให้  ถึงเขาจะลงแดงตาย  ทุกคนมีกรรมเป็นของ ๆ ตน 

4. การให้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ต้องเป็นประโยชน์กับผู้รับ  ไม่ทำให้คนอื่นหรือตนเองเดือดร้อน

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ในเรื่องของการให้นั้น พระพุทธเจ้ามิได้ทรงตรัสห้ามว่าควรให้กับใคร แต่ตรัสว่า ควรให้

ในที่ที่จิตเลื่อมใสในที่นั้นนั่นเอง (อิสสัตถสูตร ความเห็นที่ 2)   แต่สิ่งที่ให้ควรพิจารณา

ให้เหมาะสมกับผู้รับ เช่น ไม่ควรให้เงิน ทอง กับพระภิกษู เป็นต้น ดังนั้น ไม่ได้ตรัสห้าม

ว่าควรให้บุคคลนี้นะ คนนี้ไม่ให้ แต่ให้พิจารณาในสิ่งที่ให้    ดังข้อความในพระไตรปิฎก

เชิญคลิ๊กอ่านที่นี่.... การให้ของพระโพธิสัตว์ [จริยาปิฏก]                   

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปุจฉา
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขอเรียนถามคุณ  wannee.s  หรือ คุณแล้วเจอกัน  ก็ได้ครับว่า...จากข้อ  3.  ในกรณีที่แพทย์จำเป็นต้องรักษา  ผู้ที่มีอาการของ  alcoholism  คือ คนที่

ติดสุรามาก    ผู้ป่วยก็เห็นโทษในการติดนั้น  จึงยินยอมมารับการบำบัดและรักษา แต่

เค้าไม่อาจจะฝืนที่จะไม่ดื่มภายในวันเดียวได้  โดยระบุว่าอาจจะช๊อค และลงแดงตายแพทย์ก็เลยทำการบำบัดแก่เขาโดยให้ดื่มสุราอยู่ แต่ลดปริมาณลงทีละน้อยๆ กรณีเช่นนี้ การให้ของผู้เป็นแพทย์มีเจตนาที่จะช่วยเพื่อให้เขาเลิกดื่มสุราได้ และรักษาชีวิตของเขาด้วย  จะเป็นการเบียดเบียนเพราะให้เขาผิดศีล 5 อยู่หรือไม่ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า  ถ้าเอาสุรามาผสมกับอาหาร ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส  ภิกษุ

หรือคฤหัสถ์  ก็รับประทานได้ไม่ผิดศีลค่ะ  แต่ถ้าดื่มสุราอย่างเดียว  แม้จะนิดเดียวก็ผิด

ศีล  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตามค่ะ ศีลจึงมีที่สุด  เพราะทรัพย์  เพราะอวัยวะ เพราะ

ชีวิต  ฯลฯ  แพทย์เจตนาดี    แต่ก็ทำให้เขาล่วงศีลค่ะ   ปุถุชนศีลไม่มั่นคง    ถ้าเจอ

เหตุการณ์อย่างนี้ส่วนมากก็รักษาชีวิตมากกว่ารักษาศีลค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ