บุคคลเปรียบเหมือนฝน ๓ จำพวก [อวุฏฐิกสูตร]
 
แล้วเจอกัน
วันที่  12 ก.ย. 2550
หมายเลข  4791
อ่าน  1,699


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... บุคคลเปรียบเหมือนฝน ๓ จำพวก  [อวุฏฐิกสูตร]   เป็นแบบไหนแล้วแต่การสะสม ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 5  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 13 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ก.ย. 2550

1.  เปรียบฝนไม่ตก  เหมือนคนที่ไม่ให้ทานกับใครเลย

2.  เปรียบฝนตกไม่ทั่ว  เหมือนคนที่ให้ทานกับบางคน  บางคนก็ไม่ให้

3.  เปรียบฝนตกทั่วไป  ให้ทุกคน

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ก.ย. 2550

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 465 ก็ในบุคคล ๓ จำพวกเหล่านี้  บุคคลพวกแรกพึงถูกตำหนิ  โดยส่วนเดียวเท่านั้น.  คนพวกที่สอง  น่าสรรเสริญ  คนพวกที่สาม  น่าสรรเสริญกว่า(คนพวกที่สอง). อีกนัยหนึ่ง  บุคุคลพวกแรก  พึง  ทราบว่า  เลวกว่าบุคคลทุกประเภท  พวกที่  ๒  พึงทราบว่า  ปาน-  กลาง  พวกที่  ๓  พึงทราบว่าสูงสุดดังนี้.

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 13 ก.ย. 2550

  ..........ขออนุโมทนา..............
 
  ความคิดเห็น 9  
 
olive
วันที่ 13 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
ตุลา
วันที่ 13 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pornpaon
วันที่ 13 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
ครูโอ
วันที่ 14 ก.ย. 2550

แม้ปุถุชนจะให้ทาน  ก็เป็นการให้ทานดุจฝนตกในที่บางส่วน เพราะว่า ยังเป็นผู้ที่หนาไปด้วยโลภะ ยังเป็นผู้ที่มีความติดข้อง มีการยึดสิ่งต่างๆ ว่าเป็นของรักของตน  เต็มไปด้วยเยื่อใยใน ทรัพย์สมบัติที่แสวงหามา  จึงถูกโลภะหน่วงรั้งไว้ ไม่ให้กระทำ กุศลโดยสะดวกในชีวิตประจำวันได้   ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 13  
 
Komsan
วันที่ 14 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 14  
 
lokmom
วันที่ 26 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนา ครับ
 
  ความคิดเห็น 15  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 16  
 
suwit02
วันที่ 3 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ