พระคุณของพระพุทธเจ้า
 
pirmsombat
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6546
อ่าน  3,790

บทว่า  เรียนรู้  คือรู้จัก.  ด้วยบทว่า  มีพระคุณอันจะพึงนับมิได้  


โสณทัณฑพราหมณ์แสดงว่า      มีพระคุณอันหาที่เปรียบมิได้


แม้ด้วยพระสัพพัญญูเห็นปานนั้น         จะป่วยกล่าวไปไยด้วย


บุคคลเช่นเราเล่า.  สมจริง   ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า

 

                หากว่าแม้พระพุทธเจ้าพึงตรัสพระคุณของพระพุทธเจ้า

        
ไม่ตรัสอย่างอื่นเลย           ในกัปหนึ่งก็จะพึงหมดสิ้นไปใน

        
ระหว่าง        เป็นเวลานานพระคุณของพระตถาคตหาสิ้นไป
ไม่  ดังนี้

 

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ปุถุชนสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า  เปรียบเหมือนรูเข็มที่ลอดน้ำในมหาสมุทร 

พระคุณที่ไม่ได้สรรเสริญยังมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกค่ะ   ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่านทีนี่ครับ....สิ่งที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ !  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

 พระคุณหาประมาณไม่ได้สรรเสริญไม่จบ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
olive
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ