ผีมีจริงหรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6480
อ่าน  2,741

 


          โดยมากเข้าใจว่า    ตายแล้วเป็นผี      แต่ความจริงนั้น    ทันทีที่จุติ

คือ   จิตขณะสุดท้าย     ทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นดับ     ปฏิสนธิ

จิต  คือ  จิตขณะแรกของชาติต่อไป   ก็เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างคั่น แล้ว

แต่ว่าปฏิสนธิจิตนั้น    เป็นผลของกรรมใดที่ทำให้เกิดในภพภูมิใด 

          ถ้าเกิดในนรกก็ไม่มีใครมองเห็น    เมื่อไม่เห็นสัตว์นรก    ก็ไม่กล่าว

ว่าเห็นผี     แต่ถ้าเกิดในภูมิที่สามารถจะปรากฏกายให้เห็นได้   คือ   ขณะที่

เห็นบุคคลที่ตายไปแล้ว       ปรากฏร่างเหมือนที่เคยมีชีวิตอยู่      ก็เข้าใจว่า

เห็นผี      ความจริงเทวดาก็ปรากฏให้เห็นได้เหมือนกัน      แต่ไม่ทราบว่าจะ

เรียกว่าผีหรือเปล่า    หรือจะเรียกว่าผีเฉพาะผู้ที่ตายแล้วเกิดเป็นเปรต   และ

อสุรกายเท่านั้น 


   ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 11 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 26 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 ก.พ. 2558

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
danai2523
วันที่ 15 พ.ค. 2558

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 20 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ