นิพพานต่างจากจิต เจตสิก รูปอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6485
อ่าน  1,252

จิต เจตสิก รูป  เป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรม ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 

นิพพาน
  เป็นวิสังขารธรรม เป็นสภาพธรรม ที่ไม่เกิดจึงไม่ดับ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ