ขันธ์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6479
อ่าน  5,841

ขันธ์

ขนฺธ ธาตุ (ในความเคี้ยวกิน) + ธ ปัจจัย ขนฺธ

หมวด หมู่ กอง คณะ หมายถึง สภาพที่ถูกชาติ ชรา มรณ เคี้ยวกิน ได้แก่สภาพธรรมที่เป็นไปโดยอาการ ๑๑ อย่าง คือ

๐๑. อดีต

๐๒. อนาคต

๐๓. ปัจจุบัน

๐๔. ภายใน

๐๕. ภายนอก

๐๖. หยาบ

๐๗. ละเอียด

๐๘. ทราม

๐๙. ประณีต

๑๐. ไกล

๑๑. ใกล้

ขันธ์ ๕ คือ

๑. รูปขันธ์ (กองรูป) ได้แก่ รูป ๒๘

๒. เวทนาขันธ์ (กองเวทนา) ได้แก่ เวทนาเจตสิก ๑

๓. สัญญาขันธ์ (กองสัญญา) ได้แก่ สัญญาเจตสิก ๑

๔. สังขารขันธ์ (กองสังขาร) ได้แก่ เจตสิกที่เหลือ ๕๐

๕. วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ) ได้แก่ จิต ๘๙


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wkedkaew
วันที่ 15 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ฤทัยทิพย์
วันที่ 27 ส.ค. 2553

รูป ๒๘ ได้แก่อะไรบ้าง

เวทนาเจตสิก ๑ ได้แก่อะไรบ้าง

สัญญาเจตสิก ๑ ได้แก่อะไรบ้าง

และเจตสิกที่เหลือ ๕๐ มีอะไรบ้าง

จิต ๘๙ ดวงมีอะไรบ้าง

ผู้ใดรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 9 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Sea
วันที่ 30 มี.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ก.ไก่
วันที่ 30 ต.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Wisaka
วันที่ 10 พ.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ