ขันธวิมุตติ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6488
อ่าน  2,022

ขันธวิมุตติ

ขนฺธ (กอง คณะ) + วิมฺตติ (ความพ้นวิเศษ)

ความพ้นวิเศษจากขันธ์ หมายถึง พระนิพพานซึ่งเป็นสภาพที่พ้นจากความเกิดดับ จึงไม่มีอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน เป็นกาลวิมุตติ ไม่มีกาลเวลา ไม่มีขันธ์ ๕ ในพระนิพพาน และพระนิพพานเป็นสภาพที่ไม่ใช่ขันธ์ คือไม่มีอาการ ๑๑ อย่างเหล่านั้น ซึ่งสามารถบัญญัติได้ว่าเป็นขันธ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ