รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป เป็นมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔

 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6770
อ่าน  2,981

รูป ทั้งหมดมี ๒๘ รูป เป็นมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ เมื่อมหาภูตรูป ๔ ไม่เกิด อุปาทายรูป ๒๔ ก็มีไม่ได้เลย การกล่าวถึงรูป ๒๘ รูปนั้นกล่าวได้หลายนัย แต่จะขอกล่าวโดยนัยที่สัมพันธ์กัน เพื่อสะดวกแก่การเข้าใจ

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 14 มิ.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 13 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 29 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ