เรื่องของเทวดาในพระไตรปิฏกเป็นเช่นไร?
 
Guest
วันที่  20 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6359
อ่าน  3,120

    ขอนอบน้อมในพระรัตนตรัยและยึดมั่นเป็นสิ่งสูงสุด

ขอเรียนถามท่านผู้รู้ธรรมและสหายธรรม     คำถามที่ผมถามอาจเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งท่านที่รู้ธรรมมักบอกว่าให้ศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถปฎิบัติได้ก่อน   ผมก็ขออภัยด้วยครับ  แต่หากคำถามนี้มักจะมีเด็กๆ หรือผู้อยากรู้ถามเหมือนกัน      ผมเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้      แต่ผมคิดว่าเด็กมักสนใจเรื่องราวมากกว่าอะไรที่เป็นทฤษฎี หรือธรรมะทางอภิธรรมและผมคิดว่าคำตอบนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ได้ศึกษาและสนใจในธรรมะที่สูงขึ้นๆไปนะครับ ขออนุโมทนาครับ


1.เทวดานอกจากมีกายทิพย์แล้ว มีญานที่จะรู้อดีตตอนสมัยเป็นมนุษย์  และอดีตชาติก่อนๆได้หรือไม่?

2.มนุษย์ทุกคนมีเทวดาประจำตัวหรือไม่?    และเพราะเหตุใดเทวดาถึงมาประจำตัวมนุษย์ผู้นั้น

มีข้อความในตอนไหนของพระไตรปิฏกครับขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

๑.ในพระไตรปิฎกกล่าวเทวดาว่า สามารถรู้อดีตชาติก่อนได้ตามสมควรแก่ฐานะ ๒.ไม่มีข้อความดังกล่าวในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

              ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เพิ่มเติม ข้อ 2. เทวดาประจำตัว ไม่มีหรอก มีแต่เทวดาที่คอยรักษาซึ่งก็ต้องเป็นผู้มี

บุญครับ ไม่ใช่ทั่วไป ดังเช่น พระโพธิสัตว์ที่มีเทวดาคอยรักษา ดังข้อความในพระ

ไตรปิฎก

     เชิญคลิกอ่าน...   พระโพธิสัตว์มีเทวดาคอยรักษา [สังขพราหมณจริยา]                        
                 
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

เหตุที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดา  เป็นผลของกุศลที่ให้ทาน  รักษาศีล  เทวดาก็มีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตเหมือนกับมนุษย์ค่ะ       แต่การเกิดเป็นมนุษย์สามารถบำเพ็ญบารมีได้มากกว่าเทวดาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ