Print 
เคยสงสัยความแตกต่างเรื่องเวลาในมนุษย์และสวรรค์หรือไม่?
 
Guest
วันที่  20 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6360
อ่าน  3,923

ขอนอบน้อมในพระรัตนตรัยและยึดมั่นเป็นสิ่งสูงสุด

ขอเรียนถามท่านผู้รู้ธรรมและสหายธรรม

     คำถามที่ผมถามอาจเป็นเรื่องไกลตัว    ซึ่งท่านที่รู้ธรรมมักบอกว่าให้ศึกษาสิ่งที่เป็น

ประโยชน์และสามารถปฎิบัติได้ก่อน       ผมก็ขออภัยด้วยครับ  แต่หากคำถามนี้มักจะมี

เด็กๆ หรือผู้อยากรู้ถามเหมือนกัน       ผมเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้        แต่ผม

คิดว่าเด็กมักสนใจเรื่องราวมากกว่าอะไรที่เป็นทฤษฎี หรือธรรมะทางอภิธรรมและผมคิด

ว่าคำตอบนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ได้ศึกษาและสนใจในธรรมะที่

สูงขึ้นๆไปนะครับ ขออนุโมทนาครับ

 1.ทราบว่าเวลาในสวรรค์ มากกว่าในมนุษย์เช่นชั้นดาวดึงส์ 1 วัน 1 คืน  เท่ากับ100 ปี

มนุษย์เพราะฉะนั้น 1 วันของเทวดาจะยาวนานมากคือเป็นเวลากลางวันตลอดเวลาใช่

หรือไม่ครับ?

 2.พุทธองค์ขึ้นไปโปรดพระมารดาเป็นเวลา3เดือน น่าจะเป็น3เดือนมนุษย์  เช่นนี้แล้ว

ก็แสดงว่าขึ้นไปสวรรค์ได้ไม่กี่นาทีในเวลาสวรรค์ใช่มั๊ยครับ?

 3.มีบางคนที่เคยรู้ว่าฝึกกรรมฐานจนสามารถถอดกายทิพย์ได้  และไปท่องเที่ยวสวรรค์

มาบอกเรื่องราวว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้          อย่างนี้การที่อยู่บนสวรรค์ก็น่าจะหลายนาที

แล้วกลับมาโลกซึ่งร่างกายมนุษย์อดอาหารไม่เกิน 7 วัน  เช่นผู้ที่ฝึกสมาบัติ 8 ถอดกาย

ไป 7 วัน อย่างนี้จะไปเห็นหรือพูดคุยกับใครได้  เพราะคงอยู่บนสวรรค์ได้เพียง 14

วินาที(ใช้หลัก 1 วันสวรรค์เท่ากับ 100ปีมนุษย์ ผมลองคำนวณดูตามหลักคณิตศาสตร์ 

หากไป 7 วันมนุษย์ จะสามารถอยู่บนสวรรค์ได้ 14 วินาที)และในพระไตรปิฏกก็มีหลาย

ตอน อย่างเช่นพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมพระอินทร์  และพระอินทร์ได้พาชมปราสาท

ไพชยนต์ และพระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์โดยใช้หัวแม่โป้งเขย่าปราสาทซึ่งแสดง

ให้ทางพระอินทร์เห็นว่าอย่าไปยึดถือในวัตถุสมบัติ ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า

ครึ่งชั่วโมง

ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2550
๑.วันเวลาของเทวดา มีทั้งกลางวันและกลางคืน๒. เทียบกับเวลาในมนุษย์ ๓  เดือน  เป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งวันในดาวดึงส์  ๓.ไม่ใช่นับเป็นวินาทีอย่างนั้น แต่เวลาเท่ากับ ๗ วันของมนุษย์  เนื่องจากบนสวรรค์เวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งยาวนานมาก  
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

ชีวิตของมนุษย์สั้นมากเมื่อเทียบกับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์  เป็นสิ่งเตือนให้เราไม่ประมาท

การฟังธรรมและการเจริญกุศลทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 29 พ.ค. 2553 15:22 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ