การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ !
 
แล้วเจอกัน
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6377
อ่าน  2,914

             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้น  เกิดจากความเข้าใจถูกในพระธรรม  และในแนวทางที่

ถูกต้องครับ  หากว่าเข้าใจพระธรรมผิดแล้ว    ก็เป็นแต่เพียงถึงพระรัตนตรัยเพียงแต่คำ

พูดเท่านั้น เพราะเมื่อเข้าใจพระธรรมหรือในแนวทางที่ผิดก็ถึงพระธรรมในทางผิดเป็นที่

พึ่ง และไม่เข้าใจถูกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร ก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อปฏิบัติ

ผิด และไม่เข้าใจสังฆรัตนเป็นที่พึ่ง คือพึ่งผิดเพราะเข้าใจในสังฆรัตนผิดครับ เช่น พระ-

คุณของสังฆรัตนคือ เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว    แต่ถ้าเข้าใจการประพฤติปฏิบัติผิด   ก็เข้าใจพระคุณของสังฆรัตนผิดด้วยครับ  ดังนั้นการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้น เกิดจากความ

เข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง  จึงถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยถูกต้องด้วยครับ  ดังข้อความ

ในพระไตรปิฎกที่บุคคลที่ฟังธรรมเข้าใจจากพระพุทธเจ้าและจึงกล่าวว่าขอถึงพระพุทธ

พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อันเกิดจากความเข้าใจถูกในแนวทางการอบรมปัญญา

อันเป็นเพราะฟังพระธรรมที่ถูกต้องนั่นเองครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

       ทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย  ผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างถูกต้องเป็นผู้ที่เคย

ทำบุญไว้แล้วในแนวทางที่ถูกต้องในปางก่อนค่ะ   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

การฟังพระธรรมให้เข้าใจ  และอบรมเจริญปัญญาในหนทางที่ถูกต้องนั้นยากมากๆ

ต้องอดทน ไม่ใจร้อน  แต่ปัญญาก็สามารถค่อยๆเจริญขึ้นได้ตามสมควรแก่เหตุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jurairat
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

     ขออนุโมทนาค่ะ  ธรรมะเห็นยากรู้ยากแต่ก็สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยการเจริญปัญญา

คือการเจริญสติเป็นปรกติ     อดทนที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะทีละนิดทีละหน่อย  ไม่ใจร้อน

คืออยากรู้แจ้งสภาพธรรมอย่างรวดเร็ว         จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อกิเลสเต็มเพียบ

ตั้งแต่ลืมตา   บางวันสติไม่เกิดเลย       กุศลเก่าทำไว้ค่อนข้างดีที่ว่าการฟังธรรมในแต่

ละวัน  ไม่ถูกขัดขวางหรือรบกวนจากคนข้างเคียง  จึงเปิดธรรมะได้ทั้งวัน  ได้ยินบ้างไม่

ได้ยินบ้างสะสมไป     ไม่ได้หวังให้สติเกิดจากการเปิดเสียงธรรมะทั้งวัน          แต่เป็น

การตอกซ้ำย้ำเตือนในเรื่องของสภาพธรรมแต่ละอย่าง     เพราะความรู้ที่ได้จากการฟัง

ที่เข้าใจขึ้นๆเป็นปัญญา  ในทางตรงข้ามเมื่อรู้แล้วก็ละความไม่รู้ทีละน้อยๆเช่นกันคือละ

อวิชชา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 22 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 22 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 8 มิ.ย. 2552 09:13 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 พ.ย. 2552 17:00 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 4 ก.ค. 2553 22:51 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ