พระโพธิสัตว์มีเทวดาคอยรักษา [สังขพราหมณจริยา]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  26 ก.พ. 2553
หมายเลข  15612
อ่าน  2,371

[เล่มที่ 74] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 62

ข้อความบางตอนจาก

สังขพราหมณจริยา

ในครั้งนั้น นางเทพธิดามณีเมขลาซึ่งท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ตั้งไว้คอยดูแลบุรุษผู้วิเศษเช่นนี้ เผลอไป ๗ วัน ด้วยความเป็นใหญ่ของตนในวันที่ ๗ ได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วสังเวชใจว่า หากบุรุษนี้ตายในมหาสมุทรนี้ เราต้องได้รับคำติเตียนมากมาย จึงเอาอาหารทิพย์บรรจุลงในภาชนะทองคำ รีบมาแล้ว กล่าวว่า ท่านพราหมณ์บริโภคอาหารทิพย์นี้เถิด. พระโพธิสัตว์มองดูเทพธิดานั้นจึงปฏิเสธว่า เราไม่บริโภค เรารักษาอุโบสถ เมื่อจะถามเทพธิดานั้นจึงกล่าวว่า :-


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 19 พ.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chakaj
วันที่ 19 พ.ค. 2554

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
kullawat
วันที่ 6 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ