อสัมผัสตรูป ต่างกับ สัมผัสตรูป ยังไงครับ
 
isotope
วันที่  19 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6309
อ่าน  1,912

อสัมผัสตรูป ต่างกับ สัมผัสตรูป ยังไงครับสี เสียง กลิ่น รส และกระทบกาย  เป็นแบบไหนบ้าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

ในพระไตรปิฎกใช้คำว่า สัปปฏิฆรูป  คือรูปที่กระทบกับรูป  มี ๑๒ รูป ส่วนรูปที่กระทบไม่ได้ คือ อัปปฏิฆรูป มี ๑๖ รูป  ที่เหลือ (สุขุมรูป)

      เชิญคลิกอ่าน...รูปเป็นสัปปฏิฆะ อัปปฏิฆะ [ ธรรมสังคณี]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

สี  รู้ได้ทางตา  เสียงรู้ได้ทางหู   กลิ่นรู้ได้ทางจมูก  รสรู้ได้ทางลิ้น  กระทบสัมผัสรู้ได้

ทางกาย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ