รูปเป็นสัปปฏิฆะ อัปปฏิฆะ [ธรรมสังคณี]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  23 ก.พ. 2553
หมายเลข  15579
อ่าน  2,007

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 264

[๕๔๕]  รูปเป็นสัปปฏิฆะ นั้น เป็นไฉน

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้ เรียกว่า รูปเป็นสัปปฏิฆะ

รูปเป็นอัปปฏิฆะ นั้น เป็นไฉน

อิตถินทรีย์ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกว่า รูปเป็นอัปปฏิฆะ.


Tag  สัปปฏิฆะ สัมผัสตรูป อสัมผัสตรูป อัปปฏิฆะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ