รูปเป็นสัปปฏิฆะ อัปปฏิฆะ [ธรรมสังคณี]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  23 ก.พ. 2553
หมายเลข  15579
อ่าน  1,870

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 264

      [๕๔๕]  รูปเป็นสัปปฏิฆะ นั้น เป็นไฉน? จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้ เรียกว่า รูปเป็นสัปปฏิฆะ. รูปเป็นอัปปฏิฆะ นั้น เป็นไฉน ? อิตถินทรีย์ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกว่า รูปเป็นอัปปฏิฆะ.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ