เหตุใดจึงเรียกพระผู้มีพระเจ้าว่า ตถาคต
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  20 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6311
อ่าน  1,931

คำว่า ตถาคต มีอธิบายโดยละเอียดอีกนัยหนึ่งใน อรรถกถาสุปปวาสาสูตร เล่ม 44 หน้า 217 ครับ 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 217


Tag  ตถาคต 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

คำว่า ตถาคต มีอธิบายโดยละเอียดอีกนัยหนึ่งใน อรรถกถาสุปปวาสาสูตร เล่ม 44 หน้า 217 ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 217

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
พุทธรักษา
วันที่ 19 พ.ค. 2551


ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.
.........

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suwit02
วันที่ 19 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
บักกะปอม
บักกะปอม
วันที่ 21 พ.ค. 2551

ขอบคุณค่ะ...อนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ