สัตถันตรกัป
 
isotope
วันที่  19 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6295
อ่าน  3,095

คำนี้หมายความว่าอย่างไร  จาก  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ หน้า 116  (เล่ม 15)

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

                   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

        สัตถันตรกัป เป็นช่วงเวลา(กัป)ที่โลกถึงความเสื่อมคุณธรรมจนมนุษย์มีอายุ เพียง10 ปี สัตถันตรกัป มีระเวลาประมาณ 7 วัน ช่วงเวลานั้น สัตว์จะฆ่ากันเอง บางพวกก็หนี

หาที่ซ่อน   เมื่อพ้นเจ็ดวันไป(พ้น สัตถันตรกัป)    พวกที่รอดชีวิตก็คิดว่าที่เราต้องเสื่อม

จากญาติเพราะฆ่ากันเพราะทำอกุศลกัน   ดังนั้น  เราควรประพฤติธรรมดีกว่า จึงงดเว้น

จากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น  เมื่อคุณธรรมมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มอายุยืนขึ้นจาก 10 ปีก็มากขึ้น

ไปเรื่อยๆ เพราะมีคุณธรรมมากขึ้น จนถึงอายุอสงไขยปีครับ(นับไม่ได้)  ขออนุโมทนา                       ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน...อันตรกัป

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

แต่ตอนนี้เราอยู่ในภัทรกัปเป็นกัปที่เจริญยังมีพระพุทธเจ้าอยู่  พวกเราได้ลาภอัน

ประเสริฐแล้วก็อย่าได้ประมาทกับการศึกษาธรรมค่ะ 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ