อยากทราบประวัติต้นศรีมหาโพธิ์

 
nee
วันที่  28 ธ.ค. 2548
หมายเลข  627
อ่าน  17,037

อยากทราบประวัติต้นศรีมหาโพธิ์ ไม่ทราบว่าปัจจุบันเป็นต้นที่เท่าไหร่ และต้นที่ 1, 2, 3 ทำไมถึงตาย ท่านวิทยากร กรุณาช่วยค้นให้หน่อย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2548

คำว่า โพธิ์ เป็นชื่อเรียกถึงการตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไม่ใช่ชื่อพันธุ์ต้นไม้แต่เป็นชื่อของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า ประทับนั่งและตรัสรู้ใต้ต้นไม้นั้น เดิมต้นไม้นี้ชื่อว่า อัสสัตถะหรือ อัศวัตถ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Ficus religiosa ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ ปัจจุบันมิใช่ต้นเดิมตั้งแต่ครั้งพุทธกาล แต่เป็นต้นที่ ๔ ซึ่งแตกหน่อมาจากต้นเดิม เนื่องจาก ต้นโพธิ์ ถูกทำลายหลายครั้งจากผู้มีมิจฉาทิฏฐิ และคนนอกศาสนา

ประวัติของต้นโพธิ์ทั้ง ๔ มีดังนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2548

ประวัติของต้นโพธิ์ทั้ง ๔ มีดังนี้

ต้นโพธิ์ต้นแรก

ต้นโพธิ์ต้นแรก เป็นสหชาติเกิดขึ้นพร้อมกับวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติ ตามพุทธประวัติกล่าวว่าสหชาติ มี ๗ ประการ คือ กาฬุทายีอำมาตย์ นายฉันนะ อานนท์พุทธอนุชา พระนางพิมพา ม้ากัณฑกะ ขุมทรัพย์ ๔ มุมเมือง ต้นอัสสัตถะพฤกษ์ (ต้นโพธิ์)

ต้นโพธิ์นี้จะผุดขึ้นมาเองจากพื้นเป็นปาฏิหาริย์ หรือจะมีคน มาปลูกในวันนั้นพอดี ก็สุดจะทราบได้ อย่างไรก็ตาม ต้นโพธิ์ต้นนี้มีอายุมาจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒ พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ชาวพุทธผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเคารพรัก ต้นโพธิ์ เป็นอย่างยิ่ง จะเสด็จไปนมัสการต้นโพธิ์อยู่ตลอดเช้าเย็น พระเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช คือ พระนางติษยรักษิต ไม่พอพระทัยที่พระเจ้าอโศก เอาใจใส่ต้นโพธิ์มากเกินไป จึงได้ให้คนเอายาพิษเพื่อทำลายต้นโพธิ์ บางแห่งบอกว่า พระนางเอาเงี่ยงกระเบนมีพิษ มาทิ่มรากต้นโพธิ์ จนต้นโพธิ์ตาย เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบถึงกับทรงวิสัญญีภาพ ล้มสลบลง เสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ให้คนนำเอาน้ำนมโคมารดต้นโพธิ์ทุกวัน และพระองค์เอง ก็ทรงคุกเข่าที่ต้นโพธิ์นี้ พร้อมกับตั้งสัตยาธิษฐานขอให้มีหน่องอก ก็เกิดอัศจรรย์มีหน่อโพธิ์งอกขึ้นมาพระองค์ได้นำมาปลูก เป็นต้นที่ ๒ อายุของต้นแรกสิริอายุได้ ๓๔๒ ปี

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2548

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๒

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๒ มีอายุยืนมาจนกระทั่ง กษัตริย์ใจทมิฬหินชาติ นามว่า ศศางกา ได้มาพบกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ไม่พอพระทัย เนื่องเพราะพระองค์นับถือฮินดู จึงได้ให้คนทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ และทำลายพระพุทธรูปในวิหาร ทั้งหมด แต่อำมาตย์ชาวพุทธไม่กล้าทำลายพระพุทธรูป จึงได้ใช้วิธีเอาปูนโบกทับเพื่อปิดไว้เฉยๆ ภายหลังพระเจ้าศศางกาได้รับผลกรรมเกิดแผลพุพองทั่วร่างและสิ้นพระชนม์อย่างอนาถ อายุรวมต้นโพธิ์ต้นที่ ๒ ได้ ๘๗๑ ปี

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2548

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๓

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๓ หลังจากนั้นไม่นาน พระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์ชาวพุทธ ได้มาพบเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ล้มเช่นนั้น ก็เสียพระทัย แต่ให้คนได้ค้นหาหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ก็พบหน่อโพธิ์ขึ้นที่ใต้ต้นโพธิ์ จึงให้มีการปลูกขึ้นใหม่ และสร้างรั้ว ล้อมป้องกันไว้อย่างแน่นหนา ต้นโพธิ์ต้นนี้มีอายุยืนนานมาก ถึง ๑๒๕๘ ปีก็ล้มไปตามกาลเวลา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2548

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๔

ต้นโพธิ์ต้นที่ ๔ ในปี ๒๔๔๓ เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามาก ได้ขุด ค้นพบพุทธสถานหลายแห่ง จนทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักของชาวอินเดียหลังจาก ลืมเลือนไปแล้วกว่า ๘๐๐ ปี ได้เดินทางไปที่พุทธคยา พบกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ล้มอยู่ แต่ได้พบหน่อโพธิ์ งอกอยู่ ที่ใต้ต้นเดิม ๒ หน่อ หน่อหนึ่งสูง ๖ นิ้ว ได้ปลูกไว้ที่บริเวณต้นเดิม อีกหน่อหนึ่ง สูง ๔ นิ้วแยกไปปลูกทางด้านทิศเหนือ ห่างกัน ๒๕๐ ฟุต อายุต้นโพธิต้นนี้นับจากเริ่มปลูก ปี ๒๔๔๓-๒๕๔๗ รวมอายุได้ ๑๒๕ ปี

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 13 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
พุทธรักษา
วันที่ 13 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สุภาพร
วันที่ 14 ก.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
bestscale
วันที่ 16 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
michii
วันที่ 17 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2552

ในภัทรกัปป์นี้ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกัน เช่น โพธิพฤกษ์ของพระพุทธเจ้ากกุสันธะคือต้นซึก พระพุทธเจ้าโกนาคมนะเป็นต้นมะเดื่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นต้นไทร ของพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นต้นอัสสัตถะ (โพธิใบ)

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณจิต
วันที่ 17 ก.พ. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
วันที่ 6 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Apidee
วันที่ 21 พ.ค. 2563

อนุโมทนา สาธุค่ะ อยากไปนั่งสมาธิที่บริเวณต้นโพธิ์รุ่นที่ ๔ นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ค. 2563

เรียนความเห็นที่ 14 อยากไปนั่งสมาธิที่บริเวณต้นโพธิ์รุ่นที่ ๔

เป็นกุศล หรือ อกุศล ครับ

คำว่า สมาธิ หมายถึง เอกัคคตาเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภท สมาธิมี ๒ อย่าง คือ สัมมาสมาธิ และ มิจฉาสมาธิ

ขอเชิญคลิกอ่าน..

สมาธิ

การทำสมาธิคืออะไร?

ขอเชิญคลิกฟัง..

เข้าใจสมาธิ

สมาธิคืออะไร

นั่งสมาธิเพื่ออะไร

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ