ภูมินรก

 
pue
วันที่  29 ธ.ค. 2548
หมายเลข  629
อ่าน  3,457

เมื่อบุคคลตายจากภูมิใดภูมิหนึ่ง จุติจิตเกิดและทำกิจเคลื่อนจากบุคคลนี้ไปปฏิสนธิในภูมินรก อยากทราบว่าการปฏิสนธิดังกล่าวไม่ได้เริ่มต้นจากทารกในครรภ์ใช่หรือไม่ และจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับก่อนที่จุติจิตจะเกิดในชาติก่อนหน้าหรือไม่ เคยมีการพรรณาถึงลักษณะรูปร่างของผู้ที่เกิดในภูมินรกในพระไตรปิฏกไว้หรือไม่ ในภูมินรกมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือสิ่งอื่นหรือไม่ มีกลางวันกลางคืนหรือไม่ และภูมินี้มีที่ตั้งอยู่ทิศทางใดเมื่อเทียบกับภูมิมนุษย์

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 30 ธ.ค. 2548

การปฏิสนธิในภูมินรกเมื่อเกิดขึ้นโตทันที (โอปปาติกกำเนิด) ไม่ได้เริ่มจากครรภ์ รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับก่อนจุติ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้พรรณาไว้ว่า มีรูปร่างใหญ่โตถึง ๓ คาวุต ในภูมินรกบางขุมมีกลางวันกลางคืน บางขุมมืดมิด ตลอดเวลา ตำแหน่งที่ตั้งในอรรถกถาพระวินัยกล่าวถึงว่า แม่น้ำตโปทาเป็นธารน้ำร้อนเพราะแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านโลหกุมภีรนรก ซึ่งอยู่ภายใต้แผ่นดิน นรกบางขุมอยู่ระหว่างจักรวาล

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
natre
วันที่ 6 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 1 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ